Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie
nas pozbawić