poznaj nasz zespół!

Nasza MOSTowa kadra prowadzi, wspiera i towarzyszy uczniom w zdobywaniu wiedzy – nie naucza oraz nie podaje gotowych rozwiązań. Chcemy, żeby nauka w naszej szkole bardziej przypominała pracę nad różnymi ciekawymi projektami i inicjatywami, pod okiem gotowego wesprzeć moderatora/nauczyciela, niż klasyczne lekcje spędzone na indywidualnym notowaniu z tablicy.

MOST jest organizacją, gdzie pracownicy mogą odpowiedzialnie i swobodnie dysponować swoimi kompetencjami, działając autonomicznie, ale w ramach ustalonych struktur i obszarów.  Działamy zespołowo, a każdy z członków naszej ekipy posiada umiejętności oraz doświadczenie, pozwalające realizować założenia szkoły i efektywnie współpracować z dziećmi i młodzieżą. Kluczowe jest nastawienie oraz otwarty umysł i serce naszych współpracowników, którzy mają przestrzeń do tego, aby aktywnie przekształcać wizerunek skostniałej szkoły i nudnego nauczyciela, w kierunku bycia prawdziwym towarzyszem ucznia w jego dorastaniu i nauce.

Zdajemy sobie sprawę, że my – dorośli – swoją postawą pokazujemy dzieciom pewne wzorce zachowań. Dlatego, jako zespół MOSTu ustanawiamy dla siebie wysokie standardy, stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy metody działania. Chcemy, aby uczniowie obserwując nas uczyli się m.in. współpracy, planowania i skutecznej realizacji zadań, by byli gotowi do refleksji, podejmowania wyzwań, a także rozwiązywania problemów i stałego samodoskonalenia. Praca w MOST wymaga dużego zaangażowania i współpracy całego zespołu. Zdajemy sobie sprawę, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia tworzyć odpowiednie środowisko rozwoju – dla dzieci, jak i dorosłych.

Paulina Milonas

Paulina Milonas

założycielka MOSTu i dyrektor szkoły

Paulina łączy ludzi, kompetencje i idee dla realizowania misji MOSTu, czyli tworzenia edukacyjnych relacji. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz międzynarodowego programu menadżerskiego CEMS MIM. Studiowała w Szwecji, Belgii i we Włoszech, pracowała w USA i Holandii. Doświadczona menedżer w wielu obszarach biznesowych i społecznych, zarządzała zespołami wirtualnie i bezpośrednio, koordynowała projekty globalne i lokalne. Aktywna społecznie i działająca na rzecz innych, pełna energii sprawczej i pasji dla wspierania rozwoju innych.
Pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, kreatorka nowoczesnej edukacji w praktyce i aktywna poszukiwaczka innowacji w edukacji, działalności społecznej i biznesie. W MOST działa jako przedsiębiorca społeczny, realizując w praktyce założenia ekonomii społecznej. Od zawsze orędowniczka hasła „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Ceni autentyczność i poczucie humoru, w pracy – sprawczość i innowacyjność, w relacjach – dobrą komunikację, szacunek i otwartość.

Jaka jest rola Pauliny w MOST?
Jako założycielka i Prezeska Fundacji Mosty Edukacji, a także współtwórczyni kampusu edukacyjnego MOST, Paulina czuwa nad realizacją celów całej organizacji oraz wyznaczaniem nowych kierunków i strategii rozwoju. W roli dyrektorki szkoły MOST odpowiada za całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej szkoły.

Kasia Trojańska

koordynatorka ds. merytorycznych

Kasia to neuropedagog, trener edukacyjny i doradca metodyczny. Studiowała terapię pedagogiczną, pedagogikę specjalną, oligofrenopedagogikę, glottodydaktykę, edukację wczesnoszkolną, zarządzanie oświatą oraz neurodydaktykę. Propagatorka empatycznej, otwartej edukacji opartej na relacji, budującej dziecięce poczucie wartości i wspierającej rozwój talentów. STEAMowa pionierka i praktyk, a także współautorka pierwszej w Europie książki poświęconej edukacji w nurcie STEAM, pt. „STEAM-owe lekcje”. Autorka wielu publikacji edukacyjnych i książek dla dzieci “Edukacja domowa”, a także autorka licznych innowacji pedagogicznych, m.in. „Edukacja skrojona na miarę” oraz „Poziomowe nauczanie matematyki”.

Jaka rola Kasi w MOST?
Kasią jest współautorką programu nauczania MOST oraz wspiera naszą kadrę w szkoleniach w zakresie STEAM, glottodydaktyki. Także koordynuje wdrażanie innowacyjnych metod pedagogicznych.

katarzyna trojańska

Joanna Obuchowska

koordynator ds. innowacji dydaktycznych

Pedagog zdolności i kreatywności, terapeutka pedagogiczna, pedagog szkolny i podróżniczka, łącząca pasje z pracą zawodową. Studiowała i nauczała w Polsce, Danii, Holandii, Kolumbii, Finlandii i Indiach. Autorka projektów: „Wymiana nauczycielska – rozmowy międzynarodowe” i „Metodyczna degustacja”. Nauczycielka klasy autorskiej, prowadzonej według programu opartego na doświadczeniach i wiedzy zdobywanych w podróżach edukacyjnych. Od ponad trzech lat chętnie opowiada, o procesie podnoszenia jakości edukacji za pośrednictwem swojego bloga Educational Eden (www.educationaleden.pl) oraz na łamach magazynów edukacyjnych oraz podczas konferencji międzynarodowych.

“Tworząc program nauczania i prowadząc zajęcia – zawsze skupiam się na trzech fundamentach: relacjach, samoświadomości uczniów, nauczycieli i rodziców oraz postawach. Wierzę, że na takich, stabilnych fundamentach, edukacja może być procesem harmonijnym i holistycznym, a przede wszystkim, może być naturalnym elementem życia, bez podziału na uczenie się w szkole i życie pozaszkolne.”

Jaka jest rola Joanny w MOST?

Joanna jest odpowiedzialna za koncepcyjne i praktyczne wsparcie we wdrażaniu naszego programu nauczania,a dodatkowo jest nauczycielem wspierającym i prowadzącym projekty z dziećmi.

 

Tomek Szustakiewicz

psycholog

Tomek jest doświadczonym psychologiem, coachem i edukatorem. Studiował psychologię, prawo, coaching. Sam ciągle rozwija się zawodowo i ceni różnorodne doświadczenia: jest akredytowanym coachem w International Coach Federation, trenerem Programu Wzmacniania Rodziny, certyfikowanym konsultantem Extended DISC, edukatorem profilaktyki uzależnień MCPS, a także terapeutą dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Tomek współpracuje z poradniami psychologicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, przedszkolami, i szkołami, ma także duże doświadczenie w środowisku biznesowym. Na co dzień Tomek pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i całymi rodzinami. Prowadzi treningi umiejętności społecznych.

Jaka rola Tomka w MOST?

Tomek odpowiada za skuteczny proces rekrutacji oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Tomasz szustakiewicz
Mirka Grześkowiak

Mirka Grześkowiak

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Mirka to uważna towarzyszka dziecięcych serc; wizjonerka i marzycielka, która chce nieść światu zmiany w postaci budowania mostów dla empatycznego dialogu i tworzenia niemożliwego, także w edukacji. Człowiek przemiany i nieustannych zmian, w sobie i otoczeniu. Zwolenniczka sojuszy, także tych pedagogicznych. Edukatorka i animatorka edukacji przyrodniczej. Wykładowca, społecznik, harcerka, zero wastowiec, manufakturzystka ekologicznych wyrobów i rozwiązań.

„Poszukując spełnienia na drodze zawodowej ukończyłam fizjoterapię, promocję zdrowia, pedagogikę religijną, edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, aby ostatecznie oddać swoje zasoby, doświadczenie i serce dzieciom na starcie edukacyjnej przygody. Praca w Leśnym Przedszkolu Puszczyk oraz pełnienie funkcji dyrektorki i mentorki w Leśnej Szkole Puszczyk w Białymstoku pozwoliło w pełni połączyć dotychczasowe doświadczenia zawodowe i pasje oraz ugruntować praktycznie w całość pracę w oparciu o różne nurty pedagogiczne. Pomocne okazały się w tym procesie zdobyte narzędzia z zakresu: treningu pozytywnej dyscypliny, sensoplastyki, komunikacji empatycznej, pedagogiki zabawy, edukacji i animacji przyrodniczej, mediacji rówieśniczych, mentoringu, a także terenowej pierwszej pomocy przedmedycznej.”

Jaka rola Mirki w MOST?
Mirka jest wychowawcą dla grupy zerówkowiczów a także naszym ekspertem w obszarze “outdoor education”. Jako doświadczony praktyk szkolny, jest dla MOST wsparciem we wdrażaniu standardów edukacji spersonalizowanej.

Olga Uściłowska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Olga to nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z 10 letnim doświadczeniem, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, członek i certyfikowany specjalista Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Założycielka i praktykujący terapeuta gabinetu ‘Latawiec’ jako terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki oraz terapeuta pedagogiczny. Autorka i propagator anglojęzycznego programu muzyczno-sensorycznego wspierającego rozwój dzieci “Play with Senses”.

“W pracy z dziećmi kieruję się obok doświadczenia przede wszystkim sercem. Ponad wszystko cenię sobie szacunek do procesu rozwoju dziecka oraz uważność wobec jego prawdziwych potrzeb. Prowadzona obok pracy nauczyciela praktyka terapeutyczna umożliwia mi patrzenie na dzieci holistycznie, a w ich rozwoju dostrzegać nieprzerywanie toczący się proces. W kręgu moich zainteresowań szczególnie znajduje się neurodydaktyka i zagadnienia psychologii rozwoju dziecka. Praca z dziećmi przynosi mi wielką satysfakcję, a największym komplementem jest radość moich uczniów.”

Jaka jest rola Olgi w MOST?
Olga jest nauczycielką w klasach 1-3 oraz wychowawcą dla klasy 1 od września 2020. Będzie także wspierać szkoleniowo nasz zespół w zakresie swojej terapeutycznej wiedzy i doświadczenia.

Olga Uściłowska

Emilia Nurzyńska

nauczycielka wspierająca

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Edukacji integracyjnej i włączającej. Studiowała także kulturoznawstwo na UKSW (w tym rok w hiszpańskiej Galicji) oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracowała z trzecim sektorem i ekonomią społeczną, a także koordynowała projekty edukacyjne wspierające współpracę biznesu i pracodawców ze szkołami. Po kilku latach poszukiwań zawodowych w pełni świadomie wróciła do edukacji jako nauczyciel wspomagający. Wielka miłośniczka przyrody i edukacji w plenerze.

Jak jest rola Emilii w MOST?
Emilia jest tutorem i nauczycielem wspomagającym, pracując w duecie z wychowawcami, i wspierając indywidualne i zespołowe potrzeby dzieci.

Asia Woźnicka

koordynatorka Edulaba MOST

Koordynatorka projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Edukatorka i animatorka kultury. Studiowała kulturoznawstwo z animacją kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kursy edukatorskie we Francji i w Izraelu. Posiada certyfikat „Trenera – Lidera i Mentora Edukacji” (Norman Benett Group). Uwielbia rozwijać własne umiejętności wykorzystywane w pracy warsztatowej z grupą. Ukończyła kurs dramy w Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, współpracowała: z zespołem dramaturgicznym Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, występowała w „68 obcych osobach” w reż. Grzegorza Laszuka w MHŻP POLIN, była jurorką na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w trakcie warsztatów twórczych i dramowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci, nauczycieli i rodzinne.
Koordynowała działania w Fundacji Uniwersytet Dzieci, projekty edukacyjne i kulturalne w Domu Kultury „Kadr” na Mokotowie, Mazowieckim Instytucie Kultury oraz szkoleniowe w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Redagowała książki edukacyjne. Autorka artykułów o teatrze, sztuce i animacji kultury.

Jaka jest rola Asi w  MOST?
Asia w roli koordynatorki Edulaba MOSTu odpowiada za organizację, koncepcję oraz koordynację zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i dorosłych, a także za współpracę z naszymi edulabowymi ekspertami i edukatorami

Asia Woźnicka
Elżbieta Manthey Juniorowo

Ela Manthey

konsultantka ds. edukacyjnych

Założycielka i redaktorka portalu o wychowaniu i edukacji Juniorowo, blogerka, dziennikarka. Jej oczkiem w głowie jest dobra edukacja – śledzi nowinki i ciekawe pomysły, pisze o tym, co można zrobić, by edukacja dorosła do wyzwań XXI wieku, angażuje się w różne działania na rzecz lepszej edukacji (stąd też wsparcie dla MOSTu). Tworzy reportaże i wywiady oraz artykuły o rodzicielstwie oraz wychowaniu opartym na szacunku. Chętnie sięga do fachowych publikacji i badań, zarówno polsko- jak i anglojęzycznych.

Jaka rola Eli w MOST?
Ela wspiera MOST swoją wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu koncepcji naszego kampusu edukacyjnego, budowaniu relacji z rodzicami oraz kontakcie z innymi partnerami edukacyjnymi. Elę spotkacie na naszych MOSTowych wydarzeniach, warsztatach dla rodziców, a także online poprzez inspirujące teksty wokół wychowania i edukacji.

Marysia Podlecka

nauczycielka języka niemieckiego, trenerka FamilyLab

Jest nauczycielką języka niemieckiego, trenerką FamilyLab Polska, absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Pozytywna w Edukacji i Wychowaniu na SWPS. Jej pasją jest psychologia i praca z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami w duchu relacji opartej na szacunku, uważności, autentyczności, języku osobistym oraz odpowiedzialności.

Jej marzeniem jest, aby praca była dla nauczycieli źródłem radości i satysfakcji, a uczniowie mogli rozwijać w szkole wewnętrzną motywację do nauki pełnej pasji

Jaka jest rola Marysi w MOST?
Marysia prowadzi zajęcia z języka niemieckiego z dziećmi, a także spotkania inspirujące dla rodziców o różnych tematach wychowawczych zgodnie z podejściem Jespera Juula.

Marysia Podlecka
Dagmara Gołdzińska

Dagmara Gołdzińska

koordynatorka ds. komunikacji

Animatorka i menadżerka kultury, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii (UMCS). Pracowała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Domem Spotkań z Historią, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz Fundacją im. Stefana Batorego. W Cyfrowym Repozytorium Filmowym koordynowała pokazy filmów po cyfrowej rekonstrukcji oraz sekcję “Czysta klasyka” prezentowaną na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Współtworzyła kolekcjonerskie wydania antologii filmowych: Andrzeja Wajdy (2016) oraz Krzysztofa Kieślowskiego (2017). W Telewizji Kino Polska odpowiadała za strategię kanału w mediach społecznościowych. W Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy kieruje działem marketingu.

Jaka rola Dagmary w MOST?
Dagmara koordynuje działania komunikacyjne w mediach społecznościowych.

Adam Piotrowski

coach i tutor

Coach, tutor i doświadczony menedżer z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem. Inicjator projektu CoachEverest – świadome kreowanie zdarzeń. Studiował psychologię zmiany, coaching i mentoring w Laboratorium Psychoedukacji. Jako coach wspiera indywidualnie i grupowo w obszarach samodzielnego wyznaczania i skutecznego realizowania celów, poprawy umiejętności komunikacji kreującej współpracę i porozumienie w relacjach, i w rodzinie. W swojej pracy opiera się na Porozumieniu Bez Przemocy oraz psychoterapii Gestalt.

Jaka rola Adama w MOST?
W MOST Adam będzie zaangażowany w działalność EDULABu, gdzie będzie pracował z młodzieżą w obszarach rozwoju przedsiębiorczości, pracy w zespole i wspierania młodzieżowych inicjatyw. Dodatkowo będzie towarzyszył dzieciom jako tutor oraz trener podczas MOSTowych wyjazdów rodzinnych.

adam piotrowski coacheverest
Joanna Januchowska Astra tenis

Asia Januchowska

trenerka tenisa

Joasia jest trenerem tenisa II klasy. Związana z tenisem od najmłodszych lat, była zawodniczka WKT MERA Warszawa, medalistka Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, drużynowa wicemistrzyni Polski. Joanna jest Prezeską Fundacji Klub Astra i pracuje Klubie Tenisowym Astra, gdzie prowadzi zajęcia na każdym poziomie zaawansowania, specjalizując się w tenisie dzieci /Tenis10/.

W pracy z dziećmi koncentruje się przede wszystkim na pokazaniu przyszłym tenisistom, że tenis może być łatwą i przyjemną gra. Prowadzi zajęcia w taki sposób, by dzieci miały z tego prawdziwą przyjemność i zabawę, a jednocześnie utrwalały prawidłową technikę gry i tenisowe nawyki już od pierwszych zajęć. Pokazuje najmłodszym graczom, że tenis to świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu (także rodzinnie!), i może stać się sportem na całe życie.

Jaka rola Asi w MOST?
Asia jest trenerką tenisa i prowadzi zajęcia z dziećmi.

Nasze filary