Edyta Obłąkowska-Woźniak

koordynator ds. rozwoju w MOST
Książenice

Edyta to doświadczona doradczyni w obszarze ekonomii społecznej. W roli doradczyni ekonomicznej i wiceprezeski FiSE (Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych), była odpowiedzialna m.in. za inkubowanie nowych działalności, wzmacnianie liderów i zespołów. Pomogła wprost lub pośrednio ponad 50 nowymi i rozwijającym się inicjatywom w testowaniu i wdrażaniu pomysłów na działalność gospodarczą. Ekspertka w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku, koordynowała kampanie „Inwestorzy społeczni”. Zaangażowana także w projekty rozwojowe Fundacji Synapsis. W obszarze zainteresowań ma wspieranie startupów i edukację w zakresie przedsiębiorczości. Drugim biegunem zainteresowań jako filozofki są wartości i zasoby wewnętrzne, które uważa za punkt wyjścia i motywację do osiągania założonych celów.

“Lubię rozmawiać z ludźmi i lubię łączyć kropki. Tak kreować rzeczywistość, aby działy się dobre rzeczy. Jako filozofka i etyk zwracam zawsze uwagę na priorytety i wartości, jakie idą za biznesem, czyli „po co to wszystko”. Edukacja, rozwijanie i wzmacnianie kompetencji dzieci – te wartości znajduję w społeczności MOST.”

Jaka jest rola Edyty w MOST?

Jako koordynator ds. rozwoju Edyta wspiera wdrożenie nowych i strategicznych projektów dla kampusu edukacyjnego MOST.