Emilia Nurzyńska

pedagog szkolny
Książenice/Sękocin

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Edukacji integracyjnej i włączającej. Studiowała także kulturoznawstwo na UKSW (w tym rok w hiszpańskiej Galicji) oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracowała z trzecim sektorem i podmiotami ekonomii społecznej, a także koordynowała projekty edukacyjne wspierające współpracę biznesu i pracodawców ze szkołami. Po kilku latach poszukiwań zawodowych w pełni świadomie wróciła do edukacji jako nauczyciel wspomagający i pedagog szkolny. Swoją rolę w pracy z dziećmi traktuje jako empatyczne towarzyszenie im w dogłębnym poznawaniu siebie i szukaniu możliwości rozwoju. Wielka miłośniczka przyrody i edukacji w plenerze.

Jaka jest rola Emilii w MOST?

Emilia jest pedagogiem szkolnym.