Ewa Głowicka

nauczycielka języka angielskiego
Książenice

“Jestem z wykształcenia filologiem angielskim i muzykiem, zawodowo nauczycielką, metodykiem, a także założycielką szkoły językowej Safari Kid School. Wychowywanie własnych dzieci o dużych potrzebach ruchowych, tchnęło we mnie misję do zapoznania się z alternatywnymi metodami nauki.

Staram się, aby moje lekcje były dynamiczne. Wybieram takie metody nauczania, które najlepiej korelują z tą grupą wiekową oraz są atrakcyjne dla dzieci, czyli TPR (Total Physical Response) – reagowanie ruchem, metoda naturalna, zanurzenie w języku. Zdarza się, że na zajęciach będziemy skakać w gumę lub klasy, nie będą nam obce gry terenowe czy planszowe.

Chcę, aby dzieci z MOSTu pracowały głównie nad umiejętnościami komunikacyjnymi, osadzały słownictwo w szerszym kontekście, poznawały większą ilość czasowników oraz użycie struktur gramatycznych w praktyce.”

Jaka jest rola Ewy w MOST?

Ewa jest nauczycielką języka angielskiego w Książenicach.