Grześkowiak Mirosława

dyrektorka szkoły MOST
Książenice

Mirka to uważna towarzyszka dziecięcych serc; wizjonerka i marzycielka, która chce nieść światu zmiany w postaci budowania mostów dla empatycznego dialogu i tworzenia niemożliwego, także w edukacji. Człowiek przemiany i nieustannych zmian, w sobie i otoczeniu. Zwolenniczka sojuszy, także tych pedagogicznych. Edukatorka i animatorka edukacji przyrodniczej. Wykładowca, społecznik, harcerka, zero wastowiec, manufakturzystka ekologicznych wyrobów i rozwiązań. 

„Poszukując spełnienia na drodze zawodowej ukończyłam fizjoterapię, promocję zdrowia, pedagogikę religijną, edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, aby ostatecznie oddać swoje zasoby, doświadczenie i serce dzieciom na starcie edukacyjnej przygody. Praca w Leśnym Przedszkolu Puszczyk oraz pełnienie funkcji dyrektorki i mentorki w Leśnej Szkole Puszczyk w Białymstoku pozwoliło w pełni połączyć dotychczasowe doświadczenia zawodowe i pasje oraz ugruntować praktycznie w całość pracę w oparciu o różne nurty pedagogiczne. Pomocne okazały się w tym procesie zdobyte narzędzia z zakresu: treningu pozytywnej dyscypliny, sensoplastyki, komunikacji empatycznej, pedagogiki zabawy, edukacji i animacji przyrodniczej, mediacji rówieśniczych, mentoringu, a także terenowej pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarządzałam zespołem oraz wspierałam koncepcyjnie oraz dydaktycznie podczas powstawania Centrum Edukacyjnego Kompas w Podkowie Leśnej. Ugruntowałam i rozwinęłam swój warsztat lidera na studiach podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną, organizowanych przez Instytut Dobrej Edukacji. W praktyce: wdrażam nowatorskie rozwiązania edukacyjne, przeprowadzam zespoły przez procesy zmian, szkolę w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspieram powstawanie koncepcji edukacyjnych. Nieustannie uczę się, ewaluuję swój zawodowy narzędziownik, wspieram kadry w efektywnych i satysfakcjonujących działaniach edukacyjnych.”

Jaka jest rola Mirki w MOST?

W roli dyrektorki szkoły MOST odpowiada za całokształt działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Jako doświadczony praktyk szkolny, koordynuje działania MOST przy wdrażaniu standardów edukacji spersonalizowanej. Mirka jest także naszym ekspertem w obszarze „outdoor education”.