Izabela Seidler

nauczycielka wspomagająca
Sękocin

Iza jest dyplomowanym pedagogiem resocjalizacyjnym i socjoterapeutą. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz w policealnym studium zawodowym – terapię zajęciową, gdzie od profesjonalistów zdobywała praktyczną wiedzę i rozszerzała umiejętności zawodowe. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje przez liczne kursy i szkolenia.

Pedagog z wyboru i zamiłowania. Zawodowo realizuje się dzięki pogodnemu usposobieniu, jak i pasją do pomagania innym. Prywatnie jest miłośniczką zwierząt,  interesuję się psychologią i literaturą. Uwielbia kontakt z naturą.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała, m.in. w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach oraz w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu.

Uważa, że zindywidualizowane podejście do każdego ucznia i jego potrzeb oraz możliwości daje konkretne pozytywne efekty, zarówno kształcenia jak i wychowania. Jest zdania, że nieodzownym elementem procesu edukacyjnego jest dobra współpraca z rodzicami, co znacząco poprawia ogólne funkcjonowanie uczniów.

Jaka jest rola Izabelii w MOST?

Iza jest nauczycielem wspomagającym i wspierającym w grupach wczesnoszkolnych w Sękocinie.