Joanna Woźnicka

nauczycielka języka polskiego i plastyki, tutorka, koordynatorka projektów edukacyjnych
Książenice/Sękocin

nauczycielka języka polskiego i plastyki, pedagożka teatru. Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego spędziła 14 lat jako studentka i doktorantka kulturoznawstwa oraz filologii polskiej. Ukończyła kursy z malarstwa i rysunku. Teorię z historii sztuki oraz edukacji twórczej zgłębiała na kierunkach wiedza o kulturze – animacja kultury i historia sztuki. Doskonaliła się na szkoleniach dla trenerów, edukatorów i tutorów w Polsce, Izraelu i we Francji. Prelegentka na konferencjach literaturoznawczych (UJ, UW i UŁ). Autorka artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, badań o teatrze. Pracowała w słowie jako redaktorka i dziennikarka. Szkoliła nauczycielki i nauczycieli języka polskiego, historii, wychowawców i innych zainteresowanych z zakresu edukacji o Holokauście. Ma też doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Współpracowała literacko z Teatrem Dramatycznym m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka. Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci, rodziców i nauczycieli, wykorzystując m.in. techniki teatralne i plastyczne.

 

Współtworzyła MOST od początku jako nauczycielka wspierająca w grupach 1-3 i koordynatorka projektów edukacyjnych.

 

“Uwielbiam krytyczne myślenie, pedagogikę teatru, edukację kulturową i międzykulturową, wychowanie poprzez sztukę oraz edukację twórczą. Ważne są dla mnie Porozumienie bez Przemocy, język inkluzywny i uważność na różnorodność. Lubię integrowanie literatury, języka, sztuki i kultury, ocenianie kształtujące, neurodydaktykę, notowanie wizualne, dramę. Cenię interdyscyplinarność w działaniach edukacyjnych.”

Jaka jest rola Asia w MOST?

Asia jest nauczycielką języka polskiego i plastyki, tutorką w grupach 4-5, koordynatorką projektów edukacyjnych.