Katarzyna Ziółkowska

koordynatorka sekretariatu w Książenicach i biura Fundacji.
Książenice