Katarzyna Ziółkowska

wicedyrektorka szkoły MOST w Książenicach, nauczycielka wspierająca
Książenice

Jest socjolożką wychowania, poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej i terapii ręki. Posiada doświadczenie kierownicze jako dyrektorka w placówkach oświatowych, a także w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jest entuzjastką pracy z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori i Pozytywnej Dyscypliny. W pracy stawia na szacunek, wspieranie podejmowanych działań i budzącej się ciekawości

 

Jaka jest rola Kasi w MOST?

Kasia jest wicedyrektorką szkoły w Książenicach oraz nauczycielem wspierającym w grupach wczesnoszkolnych.