Małgorzata Kitlińska

nauczycielka wspomagająca
Sękocin

Gosia to pedagog specjalny – oligofrenopedagog, arteterapeutka. W swojej dotychczasowej pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne wykorzystuje różnorodne element arteterapii umożliwiające dzieciom wyrażanie się za pomocą sztuki, obrazu oraz ruchu. Pasjonatka i praktyk delikatnej i świadomej pracy z ciałem w podejściu Laban Bartenieff Movement, skierowany na zmianę schematów myślowych oraz otwarcie na nowy sposób odczuwania poprzez poznawczą pracę z ciałem, emocjami i umysłem. Wcześniejsze doświadczenia to trener Instytutu Efektywnej Nauki w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży z efektywnych metod i technik nauki. Prywatnie miłośniczka wszelkich technik mindfulness, masażu “Dotyk motyla” wg. Ewy Reich, medytacji w labiryncie. Praktykuje taniec i świadomy ruch słuchając swojego ciała.

“Współtowarzyszenie każdemu dziecku poprzez empatyczne przewodnictwo, to moje przesłanie jakim kieruje się w swojej pracy pedagoga. Działam koncentrując się na indywidualnych potrzebach dziecka według zasady “mniej znaczy więcej”. Uwielbiam las i obcowanie na łonie natury, gdzie kontaktuje się ze swoją cielesnością, sensualnością i wrażliwością. Jestem fanką turystyki rowerowej, spania pod gołym niebem w hamaku i namiocie.”

Jaka jest rola Gosi w MOST?

Gosia jest nauczycielem wspomagającym w Sękocinie.