Maria Podlecka

nauczycielka języka niemieckiego, trenerka FamilyLab
Książenice

Jest nauczycielką języka niemieckiego, trenerką FamilyLab Polska, absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Pozytywna w Edukacji i Wychowaniu na SWPS. Jej pasją jest psychologia i praca z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami w duchu relacji opartej na szacunku, uważności, autentyczności, języku osobistym oraz odpowiedzialności.

Jej marzeniem jest, aby praca była dla nauczycieli źródłem radości i satysfakcji, a uczniowie mogli rozwijać w szkole wewnętrzną motywację do nauki pełnej pasji.

Jaka jest rola Maria w MOST?

Marysia prowadzi zajęcia z języka niemieckiego z dziećmi, a także spotkania inspirujące dla rodziców o różnych tematach wychowawczych zgodnie z podejściem Jespera Juula.