Martyna Osińska

wicedyrektorka szkoły MOST w Sękocinie i koordynatorka edukacji domowej
Sękocin

Martyna to koordynatorka i doświadczona liderka kilku zespołów. Studiowała ekonomię na Lancaster University w Wielkiej Brytanii, co dało jej wgląd w odmienny system edukacji oraz umożliwiło poznanie wielu kultur. Przez ostatnich kilka lat pełniła funkcję wicedyrektorki w jednej z alternatywnych szkół podstawowych. Jej mocną stroną jest budowanie relacji i efektywna komunikacja w duchu NVC. Jako wnikliwy obserwator skupia się na usprawnianiu działania różnych gałęzi organizacji.

Jaka jest rola Martyny w MOST?

Martyna jest wicedyrektorką szkoły MOST w Sękocinie i koordynatorką edukacji domowej.