Natalia Sarosiak

Nauczycielka wspomagająca, terapeutka ręki
Sękocin

Absolwentka studiów magisterskich Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, studiów inżynierskich na kierunku Zootechnika, oraz studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika,  Logopedia Ogólna i Kliniczna, Neurolgopedia. Terapeutka ręki.

Swoje doświadczenie zawodowe jako nauczyciel zdobywała w przedszkolach leśnych i demokratycznych oraz w Szkole Specjalnej jako terapeuta ręki. Jest  pedagogiem z zamiłowania. Kocha pracę z dziećmi i niezmiennie fascynuje ją ich ciekawość świata i otwartość. Lubi obserwować dzieci z boku, patrzeć jak pozwala im się odkrywać świat. Uwielbia uczyć dzieci poprzez zabawę i doświadczanie. Jest fanką edukacji na świeżym powietrzu i obcowania z przyrodą. Stara się czerpać z pedagogiki Marii Montessori, Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia Bez Przemocy. Wierzy w ogromny potencjał dziecięcej ciekawości.

Jaka jest rola Natalii w MOST?

Natalia jest nauczycielem wspomagającym i wspierającym w grupach wczesnoszkolnych w Sękocinie.