Oktawia Majewska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, chemii, biologii i przyrody
Sękocin

Nieustająca poszukiwaczka przygód i tropicielka ciekawostek. Oktawia doświadczenie naukowo-edukacyjne zdobywała w różnorodnych miejscach: w laboratoriach chemicznych, w Centrum Nauki Kopernik, w przedszkolu i szkole, czy organizując zajęcia z dziedziny szeroko pojętego science dla dzieci i młodzieży.  Uczestniczyła w wielu ciekawych szkoleniach wokół tematów rozwoju dziecka. Między innymi: Plan Daltoński, Metoda Dobrego Startu, Reggio Emilia, STEAM czy metoda projektów. Rozszerzając swoje kompetencje dydaktyczne, jest słuchaczem nauczania chemii, przyrody, geografii i biologii. I pewnie na tym się nie skończy:)

 

„W swojej pracy bazuję na ciekawości poznawczej dzieci. Korzystam z dostępnych odkryć neurobiologii, aby proces uczenia się był efektywny. Tak więc, moi uczniowie stawiają pytania, odkrywają, działają- samodzielnie bądź w grupach, dzielą się wiedzą. Ważne jest dla mnie zachowanie różnorodności grupy jako cennego zasobu. Każde dziecko może odkrywać wspólny temat w najlepszy dla siebie sposób, dokładając swoją cegiełkę do pełnego obrazu danego zagadnienia.

Dla mnie świat jest piękny jako całość. Również nauka o nim jest fascynująca gdy możemy  go badać z różnych perspektyw, nie ograniczając się do chemii, biologii czy fizyki. Dlatego preferuję interdyscyplinarność w odkrywaniu tajemnic wszechświata.

Wszystko to ma sens tylko przy zachowaniu dobrych wzajemnych relacji. Bo bez dobrostanu mentora i odkrywców mózgi zamykają się na nowe doświadczenia.”

Jaka jest rola Oktawii w MOST?

Oktawia jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielem przedmiotowym: przyrody, biologii i chemii w Sękocinie.