Olga Uściłowska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, koordynator dydaktyczny edukacji wczesnoszkolnej
Książenice/Sękocin

Olga to pedagog specjalny, doświadczona nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z ponad 10 letnim stażem, tutorka. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, członek i certyfikowany specjalista Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Założycielka i praktykująca terapeutka gabinetu ‘Latawiec’ jako terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka ręki, terapeutka pedagogiczna, terapeutka TUS oraz arteterapeutka. Autorka i propagator anglojęzycznego programu muzyczno-sensorycznego wspierającego rozwój dzieci “Play with Senses” o charakterze przesiewowym. Prowadząca warsztaty dla rodziców wspierające rozwój małych dzieci, grupy wsparcia dla młodych mam, a także konsultacje  indywidualne dla rodziców dzieci w będących w procesach diagnostycznych. Wolontariuszka Fundacji Ernst&Young programu obejmującego wsparciem edukacyjnym dzieci z niepowodzeniami szkolnymi z rodzin zastępczych.

„W pracy z dziećmi kieruję się obok doświadczenia przede wszystkim sercem. Ponad wszystko cenię sobie szacunek do procesu rozwoju dziecka oraz uważność wobec jego prawdziwych i indywidualnych potrzeb. Dzięki połączeniu pracy nauczyciela i mojej praktyki terapeutycznej, czuję się ambasadorką różnorodności wszystkich dzieci. Jestem ich uważną towarzyszką, mogącą dostrzegać w sposób holistyczny ich rozwój.

W codziennej pracy staram się budować pozytywną motywację i odkrywać supermoce każdego z moich podopiecznych. Stale poszukuję edukacyjnych rozwiązań szytych na miarę potrzeb dzieci. Jestem entuzjastką twórczej pracy dydaktycznej łączącej wiedzę i różnorodne metody pracy. W kręgu moich zainteresowań znajduje się przede wszystkim neurodydaktyka, zagadnienia z zakresu psychologii oraz edukacja w naturze. Lubię korzystać z narzędzi treningu kreatywności, myślenia krytycznego, sketchnotingu, planu daltońskiego, pracy projektowej, pedagogiki Montessori, pedagogiki zabawy oraz oczywiście integracji sensorycznej.”

Jaka jest rola Olgi w MOST?

Olga jest nauczycielką wiodącą w grupie wczesnoszkolnej 1-3 oraz koordynatorką ds. dydaktycznych pierwszego etapu edukacyjnego. Współtworzy MOST od początku i wdraża nowatorskie rozwiązania do szkolnej codzienności. Wspiera także ekspercko zespół w zakresie swojej terapeutycznej wiedzy i doświadczenia.