Paulina Krukowska

pomoc nauczyciela
Sękocin

“Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest związane głównie z budownictwem, ale od zawsze marzyłam o pracy z dziećmi.

Edukacja i szkoła moimi oczami to przygoda, która rozwija dziecięcą ciekawość, wspiera rozwój, przede wszystkim ten emocjonalny, uczy umiejętności „miękkich”, samoświadomości, zaufania do siebie i wiary w swoje możliwości. Daje o wiele cenniejsze narzędzia niż tylko wiedza encyklopedyczna. Kształtuje.

Moja rola w tym procesie to bycie wspierającym opiekunem, przewodnikiem, a przede wszystkim towarzyszem tej drogi, jaką jest dzieciństwo.”

Jaka jest rola Pauliny w MOST?

Paulina jest pomocą nauczyciela w grupach wczesnoszkolnych i podczas świetlicy w Sękocinie.