Paulina Milonas

założycielka MOST i Prezeska Fundacji
Książenice/Sękocin

Paulina łączy ludzi, kompetencje i idee dla realizowania misji MOSTu, czyli tworzenia edukacyjnych relacji. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz międzynarodowego programu menadżerskiego CEMS MIM. Studiowała w Szwecji, Belgii i we Włoszech, pracowała w USA i Holandii. Doświadczona menedżer w wielu obszarach biznesowych i społecznych, zarządzała zespołami wirtualnie i bezpośrednio, koordynowała projekty globalne i lokalne. Aktywna społecznie i działająca na rzecz innych, pełna energii sprawczej i pasji dla wspierania rozwoju innych.

Kreatorka nowoczesnej edukacji w praktyce i aktywna poszukiwaczka innowacji w edukacji, działalności społecznej i biznesie. W MOST działa jako przedsiębiorca społeczny, realizując w praktyce założenia ekonomii społecznej. Od zawsze orędowniczka hasła „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Ceni autentyczność i poczucie humoru, w pracy – sprawczość i innowacyjność, w relacjach – dobrą komunikację, szacunek i otwartość.

Jaka jest rola Pauliny w MOST?

Jako założycielka i Prezeska Fundacji Mosty Edukacji, a także współtwórczyni kampusu edukacyjnego MOST, Paulina czuwa nad realizacją celów całej organizacji oraz wyznaczaniem nowych kierunków i strategii rozwoju.