Edukacja Domowa

Edukacja domowa to indywidualizowana forma nauczania poza szkołą, dopasowana do potrzeb dziecka, którą można realizować w dowolnym czasie i miejscu. Uczniowie uczą się sami, z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców, opiekunów lub innych wyznaczonych to tego osób, decydując o formie, czasie i metodach uczenia się samodzielnie.

Kogo wspieramy w MOST w ramach edukacji domowej?

Aktualnie w MOST współpracujemy z różnymi grupami nieformalnymi, wspierając je na różne sposoby: organizacyjnie, merytorycznie czy formalnie – jako szkoła macierzysta.  Wiemy, że macie różne potrzeby i z każdą grupą uzgadniamy model współpracy, dopasowany do Waszej grupy. Indywidualnie w nadchodzącym roku szkolnym zapraszamy dzieci z klas 1-5.  W kolejnych latach planujemy działać na wszystkich poziomach edukacyjne (1-8), co będzie też naturalnym rozwojem dla całej szkolnej społeczności MOST.

Wybierając edukację domową w MOST, realizujesz ją po SWOJEMU

PRZYJAZNE EGZAMINY

Organizujemy egzaminy w formie, która jest ciekawa i przyjazna dla dziecka.

OPIEKA KOORDYNATORA

Dzięki wprowadzeniu i wsparciu koordynatora edukacji domowej w MOST, uzyskasz wskazówki i kluczowe informacje, które wspomogą sprawnie zorganizować edukację w domu.

WSPARCIE DYDAKTYCZNE

Materiały dydaktyczne, konsultacje indywidualne dziecka i rodziców, spotkania w grupach to solidne wsparcie dydaktyczne w codziennych działaniach edukacyjnych.

WSPARCIE PSYCHOLOGA

Indywidualne konsultacje i warsztaty rodzicielskie to pomoc w tematach wychowawczych i radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami.

ŚRODOWISKO TECHNOLOGICZNE

Własne konto w chmurze i Office 365 ułatwi szkolne działania. To także dostęp do bazy materiałów dydaktycznych i interakcje w wirtualnej klasie.

SPOŁECZNOŚĆ MOST

Ludzie o otwartych poglądach na edukację, ich wsparcie i znajomość buduje naszą MOSTową społeczność. Pikniki szkolne, wspólne wyprawy i wycieczki to świetna opcja na rozwijanie społecznych kontaktów dziecka.

WYBIERZ POZIOM WSPARCIA

Propozycja dla rodzin, które chcą samodzielnie i w zgodzie ze sobą wytyczać drogę edukacyjną swojego dziecka, korzystając z podstawowego wsparcia szkoły. MOST dostarcza informacje, narzędzia i materiały oraz możliwość konsultacji, a także organizację egzaminów w przyjaznej dla dziecka formie. Taka wersja współpracy jest bezpłatna, a udział w dodatkowych zajęciach, wycieczkach czy projektach lub dodatkowe konsultacje z nauczycielami czy specjalistami są możliwe i dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem MOSTu.

CENA: BEZPŁATNIE

Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w MOST
• wymagania edukacyjne na dany etap, podstawa programowa
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie)
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie)
• konto w chmurze Microsoft (office 365, Teams)
• biblioteka materiałów dydaktycznych w chmurze (propozycje projektów, zadań, kart pracy, materiałów edukacyjnych i multimedialnych, porady dla rodziców)
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym społeczności szkolnej MOST
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie.
Propozycja dla rodzin, które decydują się na edukację domową, a jednocześnie mają potrzebę korzystać ze stałego, regularnego wsparcia szkoły. W tym pakiecie raz w tygodniu spotykamy się w stałej grupie dzieci z edukacji domowej razem z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. To także możliwość dołączenia do wycieczek i wyjść edukacyjnych. Dodatkowo MOST dostarcza informacje, narzędzia i materiały oraz możliwość konsultacji, a także organizację egzaminów w przyjaznej dla dziecka formie.

CENA: 500 PLN (dla 1-3)

Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w MOST
• wymagania edukacyjne na dany etap, podstawa programowa
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online lub stacjonarnie)
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online lub stacjonarnie)
• konto w chmurze Microsoft (office 365, Teams)
• biblioteka materiałów dydaktycznych w chmurze (propozycje projektów, zadań, kart pracy, materiałów edukacyjnych i multimedialnych, porady dla rodziców)
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym społeczności szkolnej MOST
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie
3h stacjonarnych zajęć dziecka z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w tygodniu w stałej grupie dzieci
• możliwość dołączenia do wypraw outdoorowych w piątki (1 w miesiącu)
• udział w szkolnych wycieczkach (5 w roku)
• 1 warsztat rodzicielski w półroczu (tematy wychowawcze, dydaktyczne, komunikacja)
Propozycja dla rodzin, które mieszkają poza naszym regionem lub krajem, a chcą korzystać z naszej oferty w sposób zdalny lub hybrydowy lub dla tych, którym ta forma po prostu najbardziej odpowiada. Kontakt z kadrą MOST oraz innymi dziećmi odbywa się online w grupach do 3 osób.

CENA: 300 PLN

Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w MOST
• wymagania edukacyjne na dany etap, podstawa programowa
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w półroczu (online)
• 1h konsultacji rodziców/opiekunów z psychologiem w półroczu (online)
• konto w chmurze Microsoft (office 365, Teams)
• biblioteka materiałów dydaktycznych w chmurze (propozycje projektów, zadań, kart pracy, materiałów edukacyjnych i multimedialnych, porady dla rodziców)
• możliwość wypożyczenia podręczników (opcja)
• udział w pikniku rodzinnym społeczności szkolnej MOST (opcja)
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie
1h zajęć online dziecka z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej ( w grupie max 3 os)
• 1 warsztat rodzicielski online w półroczu (tematy wychowawcze, dydaktyczne, komunikacja)
Propozycja dla rodzin z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną). Konkretne działania w ramach pakietu będziemy ustalać indywidualnie w zależności od diagnozy i potrzeb dziecka oraz możliwości szkoły.
CENA: USTALANA INDYWIDUALNIE
Propozycja dla nieformalnie działających grup edukacyjnych, kolektywów lub społeczności rodzicielskich już tworzących lub pragnących zorganizować samodzielnie codzienną przestrzeń edukacyjną dla stałej grupy dzieci. MOST może wesprzeć Wasze działania otaczając opieką formalną dzieci oraz, po zapoznaniu się z założeniami Waszej grupy, zaoferować doradztwo merytoryczne czy organizacyjne. Przygotowując i przeprowadzając egzaminy dla Waszej grupy, weźmiemy pod uwagę specyfikę Waszego działania, metody i formy pracy, które są Wam bliskie.

Co zawiera ten pakiet?
• opieka koordynatora ED w MOST,
• wymagania edukacyjne na dany etap, podstawa programowa,
• doradztwo w zakresie organizacyjno-merytorycznej pracy grupy,
• opieka formalno-prawna uczniów,
• organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej formie, wybranym czasie i miejscu (także w Waszej lokalizacji),
• wizyty studyjne dla liderów, nauczycieli i tutorów.


Dodatkowe konkretne działania i formy wsparcia będziemy ustalać indywidualnie w zależności od Waszych potrzeb i możliwości szkoły.
Jeśli potrzebujesz konsultacji psychologa/nauczyciela/specjalisty poza opcjami w pakiecie, oferujemy także indywidualne spotkania.

Konsultacja z psychologiem 120PLN/60min
Konsultacja z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 100PLN/60min
Udział dziecka w szkolnej wycieczce 90PLN/1 dzień

Nie znalazłeś opcji dla siebie? Porozmawiajmy o potrzebach. Skontaktuj się z nami mailowo ed@most.edu.pl lub telefonicznie 696 848 839.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W pierwszym kroku należy wypełnić krótki formularz (kliknij powyżej). W odpowiedzi otrzymasz maila z wnioskiem i innymi potrzebnymi dokumentami. Drukujesz papierową wersję, podpisujesz i odsyłasz do nas. My zajmiemy się resztą formalności.
Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka. Dzieci są formalnie przypisane do konkretnej szkoły wybranej przez rodziców. Uczą się w domu, korzystając z różnych form wsparcia oferowanych przez szkołę. Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdają egzaminy, które są podstawą klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymują świadectwa takie same jak uczniowie uczący się w tej szkole, mają też legitymacje szkolne.
Tak! Działamy pod nadzorem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowe
Przed rozpoczęciem edukacji domowej należy dokonać niezbędnych, formalnych wymogów – złożyć dokumenty i skontaktować z koordynatorem ED. Potem rozpoczyna się Wasza przygoda edukacyjna, we wsparciem MOST na które zdecydowaliście się w pakiecie. Koordynator ustali z Wami terminy egzaminów, na które zaprosimy dziecko.
Egzaminy organizujemy w ciekawej i przyjaznej formie dla dziecka, wykorzystując elementy pedagogiki przeżyć, pedagogiki zabawy i edukacji outdoorowej.
Tak. Zgodnie z art 10 ustawy o systemie oświaty zezwolenie Dyrektora placówki na spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od momentu przejścia do edukacji domowej, dziecko zdaje egzamin z materiału z całego roku.
Według ustawy o systemie oświaty, rodzice muszą złożyć wniosek do Dyrektora szkoły o zezwolenie na spełnianie przez ich dziecko obowiązku szkolnego (lub przedszkolnego w przypadku zerówki) poza placówką. Do wniosku należy dołączyć: • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest już wymagana.
Tak. Rejonizacja została zniesiona, zatem każdy z całej Polski może zapisać do szkoły MOST i realizować naukę formie edukacji domowej.

Nasze filary