O Nas

Jesteśmy grupą pasjonatów, edukatorów, innowatorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, menedżerów i rodziców, a przede wszystkim – ogromnych entuzjastów innowacyjnej i praktycznej edukacji.

Tworzymy różnorodny zespół, o bardzo szerokich kompetencjach, dzięki którym potrafimy spojrzeć z różnej perspektywy na każde zagadnienie oraz praktycznie zastosować je w działaniu.

Ponadto budując nasze edukacyjne partnerstwa, współpracujemy ze specjalistami i ekspertami w swoich obszarach, którzy na co dzień zawodowo są związani z różnymi inicjatywami edukacyjnymi w Polsce i na świecie Dzięki temu stale korzystamy z aktualnej wiedzy i doświadczeń innych. Dynamicznie się rozwijamy i nasz zespół ciągle się powiększa, więc zapraszamy do współpracy w różnych obszarach. Zastanawiasz się jak dołączyć? Sprawdź tutaj , żeby sprawdzić jakich ról aktualnie poszukujemy lub tutaj , żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozpocząć z nami współpracę.

poznaj nasz zespół!

Nasza MOSTowa kadra prowadzi, wspiera i towarzyszy uczniom w zdobywaniu wiedzy – nie naucza oraz nie podaje gotowych rozwiązań. Chcemy, żeby nauka w naszej szkole bardziej przypominała pracę nad różnymi ciekawymi projektami i inicjatywami, pod okiem gotowego wesprzeć moderatora/nauczyciela, niż klasyczne lekcje spędzone na indywidualnym notowaniu z tablicy. MOST jest organizacją, gdzie pracownicy mogą odpowiedzialnie i swobodnie dysponować swoimi kompetencjami, działając autonomicznie, ale w ramach ustalonych struktur i obszarów.  Działamy zespołowo, a każdy z członków naszej ekipy posiada umiejętności oraz doświadczenie, pozwalające realizować założenia szkoły i efektywnie współpracować z dziećmi i młodzieżą. Kluczowe jest nastawienie oraz otwarty umysł i serce naszych współpracowników, którzy mają przestrzeń do tego, aby aktywnie przekształcać wizerunek skostniałej szkoły i nudnego nauczyciela, w kierunku bycia prawdziwym towarzyszem ucznia w jego dorastaniu i nauce. Zdajemy sobie sprawę, że my – dorośli – swoją postawą pokazujemy dzieciom pewne wzorce zachowań. Dlatego, jako zespół MOSTu ustanawiamy dla siebie wysokie standardy, stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy metody działania. Chcemy, aby uczniowie obserwując nas uczyli się m.in. współpracy, planowania i skutecznej realizacji zadań, by byli gotowi do refleksji, podejmowania wyzwań, a także rozwiązywania problemów i stałego samodoskonalenia. Praca w MOST wymaga dużego zaangażowania i współpracy całego zespołu. Zdajemy sobie sprawę, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia tworzyć odpowiednie środowisko rozwoju – dla dzieci, jak i dorosłych.

Milonas

założycielka MOSTu i Prezeska Fundacji


Dla realizowania misji MOSTu, łączy ludzi, kompetencje i idee. Społecznik, pełna pasji i energii sprawczej. Doświadczona menedżer w wielu obszarach biznesowych, międzynarodowo i lokalnie. Pedagog edukacji wczesnoszkolnej, aktywna poszukiwaczka innowacji w edukacji, działalności społecznej i biznesie. Jako założycielka i Prezeska Fundacji Mosty Edukacji, a także współtwórczyni kampusu edukacyjnego MOST, Paulina czuwa nad realizacją celów całej organizacji oraz strategią rozwoju.

Kasia Trojańska

koordynatorka ds. innowacji dydaktycznych


Neuropedagog, trener edukacyjny, doradca metodyczny, oligofrenopedagog, glottodydaktyk. Propagatorka empatycznej, otwartej edukacji opartej na relacji, budującej dziecięce poczucie wartości. STEAMowa pionierka i praktyk. Autorka wielu publikacji edukacyjnych oraz licznych innowacji pedagogicznych.

Kasia jest współautorką programu nauczania MOST, merytorycznie

Tomek Szustakiewicz

Psycholog


Doświadczony psycholog, coach i tutor. Jest akredytowanym coachem w International Coach Federation, trenerem Programu Wzmacniania Rodziny, certyfikowanym konsultantem Extended DISC, edukatorem profilaktyki uzależnień MCPS, a także terapeutą dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Tomek odpowiada za skuteczny proces rekrutacji oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Prowadzi treningi umiejętności społecznych.

Adam Piotrowski

coach i tutor


Coach, tutor i menedżer z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem. Inicjator projektu CoachEverest – świadome kreowanie zdarzeń. Wspiera indywidualnie i grupowo w obszarach skutecznego realizowania celów, poprawy umiejętności komunikacji kreującej współpracę i porozumienie.

Adam będzie zaangażowany w działalność EDULABu, gdzie będzie prowadził warsztaty z młodzieżą i dorosłymi, oraz towarzyszył dzieciom jako tutor oraz trener podczas MOSTowych wyjazdów rodzinnych.

dagmara gołdzińska

Dagmara Gołdzińska

koordynatorka ds. komunikacji


Animatorka i menadżerka kultury, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Pracowała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty,  Fundacją im. Stefana Batorego,  Cyfrowym Repozytorium Filmowym. W Telewizji Kino Polska odpowiadała za strategię kanału w mediach społecznościowych. W Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy kieruje działem marketingu.

W MOST Dagmara koordynuje działania komunikacyjne w mediach społecznościowych.

Asia Januchowska

trenerka tenisa


Joanna jest Prezeską Fundacji Klub Astra i pracuje w Klubie Tenisowym Astra, gdzie prowadzi zajęcia na każdym poziomie zaawansowania, specjalizując się w tenisie dzieci /Tenis10/. Medalistka Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, drużynowa wicemistrzyni Polski.

Pokazuje najmłodszym graczom, że tenis to zabawa i przyjemność, a także świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Asia jest trenerką tenisa i w MOST prowadzi zajęcia sportowe z dziećmi.

Ela Manthey

ekspertka edukacyjna


Założycielka i redaktorka portalu o wychowaniu i edukacji Juniorowo, blogerka, dziennikarka. Pisze o tym, co można zrobić, by edukacja dorosła do wyzwań XXI wieku, angażuje się w różne działania na rzecz lepszej edukacji. Tworzy artykuły o rodzicielstwie oraz wychowaniu opartym na szacunku. Ela wspiera MOST swoją wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu koncepcji kampusu edukacyjnego, budowaniu relacji z rodzicami oraz kontakcie z innymi partnerami edukacyjnymi.

Nasze filary

fundacja mosty edukacji

fundacja
mosty edukacji

Fundacja to serce kampusu edukacyjnego MOST. Misją Fundacji jest TWORZENIE EDUKACYJNYCH RELACJI, które wspierają wszechstronny rozwój dzieci i dorosłych. Pragniemy wspólnie z WAMI kreować inicjatywy społeczne. Łączyć pomysły z organizacjami, aby nabierały realnych kształtów i stawały się rzeczywistością. Tworzyć możliwości rozwoju umiejętności artystycznych, sportowych, naukowych, językowych i technologicznych. Mamy pomysły na to, co zrobić, by EDUKACJA była przyjazna i ciekawa, a jednocześnie skuteczna, i chcemy wcielać je w życie.

Kampus edukacyjny

Naszą wizją jest utworzenie kampusu edukacyjnego MOST ze szkołą podstawową, liceum, edulabem, poradnią psychologiczną, educoworkingiem i innymi inicjatywami edukacyjnymi, dzięki którym będziemy wspierać, uczyć i INSPIROWAĆ DO ROZWOJU. To EDUKACYJNY HUB na miarę XXI wieku, w którym lokalna społeczność znajdzie pełny wachlarz różnych aktywności edukacyjnych – wysokiej jakości, opartych na relacjach, wspierających rozwój i kreatywność, bezpiecznie i w jednym miejscu. Dzięki partnerstwom z różnymi instytucjami, organizacjami i ekspertami, chcemy stworzyć prawdziwy EKOSYSTEM usług edukacyjnych dla Grodziska Mazowieckiego i okolic.


szkoła książenice

SZKOŁA PODSTAWOWA

MOST to szkoła, która w nowoczesny sposób przekazuje wiedzę i uczy umiejętności przyszłości, które stanowią FUNDAMENT budowania relacji oraz poczucia sprawczości i własnej wartości. Idea szkoły to SOJUSZ różnych nurtów pedagogicznych, gdzie wspieramy dzieciaki różnymi metodami, adekwatnymi do momentu rozwojowego czy tematu. Uczniowie mogą tu rozwijać swój potencjał i odkrywać własne uzdolnienia, a środowisko rywalizacji zamienić na środowisko współpracy. Rozwijamy CIEKAWOŚĆ świata, kształtujemy ODWAGĘ do działania, wspieramy SAMODZIELNOŚĆ w myśleniu i podejmowaniu własnych decyzji.
Więcej na temat edukacji oraz organizacji szkoły można znaleźć w sekcji SZKOŁA PODSTAWOWA  W sekcji SPOŁECZNOŚĆ  opowiadamy o pomysłach, inspiracjach oraz badaniach naukowych z różnych obszarów edukacji, wychowania, neurobiologii oraz…życia, na których opieramy nasze podejście.

szkoła książenice

LICEUM

Planujemy otworzyć Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MOST w ciągu kilku kolejnych lat po uruchomieniu szkoły podstawowej. Liceum będzie oparte o nasze MOSTowe wartości i filary. Na poziomie liceum edukacja spersonalizowana ma już trochę inny wymiar. Dla młodych ludzi będzie to zatem PRZESTRZEŃ do działania, rozwijania własnych pasji i zainteresowań, zaangażowania w tematy istotne, wyboru priorytetów, odpuszczania tego co mniej ważne. To rozwój LIFE SKILLS, czyli eksplorowanie i szukanie swojej drogi zawodowej i życiowej, budowanie samoświadomości, kształtowanie tożsamości. Chcemy dać te możliwości i przestrzeń właśnie w naszym Liceum.

Więcej informacji wkrótce tutaj

szkoła książenice

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Wsparcie w zrozumieniu relacji, emocji, swoich uczuć, potrzeb i granic, a także ich wpływu na innych to podstawa naszego funkcjonowania jako człowieka. Możliwość indywidualnej pracy nad kompetencjami społecznymi czy przekonaniami jest niekiedy niezbędna dla rozwoju. Dlatego chcemy, żeby MOST stanowił także WSPARCIE dla tych dzieci, nastolatków i rodziców, którzy potrzebują rozmowy, analizy, pracy nad sobą, czy ze sobą. Zapraszamy do współpracy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, logopedów, dietetyków i innych specjalistów, którzy chcieliby wzmocnić nasz zespół swoją ekspertyzą i doświadczeniem. Więcej informacji wkrótce
edulab

EDULAB

Edulab MOST to miejsce, gdzie nasi edukatorzy, partnerzy, organizacje współpracujące proponują cały zestaw różnorodnych warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży, a także rodzin.  Pomagamy ZROZUMIEĆ zjawiska, z którymi dzieci spotykają się na co dzień – poprzez eksperymenty, zabawy i gry poznajemy otaczający nas fascynujący świat. OTWIERAMY UMYSŁY na nietypowe problemy i różne obszary nauki, sztuki, edukacji, inżynierii, psychologii czy filozofii. Podejmujemy tematy, które są aktualne, czasem trudne lub skomplikowane, niekiedy niestandardowe, po to żeby dzieciaki umiały ANALIZOWAĆ społeczne aspekty wydarzeń. Rozwijamy PRAKTYCZNE życiowe umiejętności i kompetencje społeczne – budując szałas w lesie, dając drugie życie meblom, czy planując lokalny projekt społeczny – niezależnie od tematyki zależy nam, żeby dzieci rozumiały proces, potrzeby, oczekiwania i cele – swoje i innych w zespole, budowały poczucie SPRAWCZOŚCI. Uwalniamy pokłady twórczych zdolności na zajęciach, gdzie KREATYWNOŚĆ rozwijamy we wszelkich obszarach działań artystycznych

Chcesz sprawdzić jakie zajęcia oferujemy?

fundacja mosty edukacji

FUNDACJA

Fundacja to serce kampusu edukacyjnego MOST. Misją fundacji jest TWORZENIE EDUKACYJNYCH RELACJI, które wspierają wszechstronny rozwój dzieci i dorosłych. Pragniemy wspólnie z WAMI kreować inicjatywy społeczne. Łączyć pomysły z organizacjami, aby nabierały realnych kształtów i stawały się rzeczywistością. Tworzyć i udostępniać możliwości rozwoju umiejętności artystycznych, sportowych, naukowych oraz językowych czy technologicznych. Mamy pomysły co zrobić, by EDUKACJA była przyjazna i ciekawa, a jednocześnie skuteczna, i chcemy wcielać je w życie.

Fundacja Mosty Edukacji jest organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej MOST i jest to początek naszej działalności. W planach mamy dalszy rozwój kolejnych inicjatyw i projektów edukacyjnych.  Chętny do dzielenia z nami misji tworzenia edukacyjnych relacji? Napisz do nas

Więcej o działaniach Fundacji tutaj

szkoła książenice

COWORKING

Planujemy powstanie miejsca, gdzie nasza społeczność MOSTowa będzie mogła swobodnie spędzać czas, przeprowadzać mniej formalne rozmowy indywidualne i zespołowe, pracować z dobrym wifi czy zjeść zdrową i smaczną przekąskę. Przestrzeń coworkingowa będzie wspierać elastyczność i mobilność, a także INSPIROWAĆ. To przystanek dla rodzica, który będzie czekał na koniec zajęć dziecka, a dla naszych lokalnych mieszkańców –  MIEJSCE Z DOBRĄ ENERGIĄ do kreatywnej pracy bez otoczenia hałasujących sąsiadów.

Więcej informacji wkrótce..

Standardy Ochrony Małoletnich

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, który udostępniamy Wam w linku poniżej.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – link