Szkoła Podstawowa

MOST to szkoła, która w nowoczesny sposób przekazuje wiedzę i uczy umiejętności przyszłości, które stanowią FUNDAMENT budowania relacji oraz poczucia sprawczości i własnej wartości. Idea szkoły to SOJUSZ różnych nurtów pedagogicznych, gdzie wspieramy dzieciaki różnymi metodami, adekwatnymi do momentu rozwojowego czy tematu. Uczniowie mogą tu rozwijać swój potencjał i odkrywać własne uzdolnienia, a środowisko rywalizacji zamienić na środowisko współpracy. Rozwijamy CIEKAWOŚĆ świata, kształtujemy ODWAGĘ do działania, wspieramy SAMODZIELNOŚĆ w myśleniu i podejmowaniu własnych decyzji.

Naszą bazą są zawsze RELACJE i podążanie za potrzebami dziecka. Chcemy, żeby dzieciaki rozumiały jak działa otaczający nas świat, rozwijały KRYTYCZNE MYŚLENIE, poznały siebie i swoje emocje, doświadczały budowania relacji z innymi. Wyposażone w kompetencje społeczne, mogły budować w sobie poczucie SPRAWCZOŚCI i własnej wartości.

Więcej o edukacji w naszej szkole przeczytasz tutaj 

Nasze filary

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

100 zł

Opłata rekrutacyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi.

CZESNE

0-3

1150 zł

4-8

1200 zł

Czesne jest płatne co miesiąc, również w okresie wakacyjnym, do 5 dnia danego miesiąca.

CZESNE – ważne informacje

Czesne pokrywa następujące koszty związane z uczęszczaniem do Szkoły:

 • opieka nad dzieckiem w godzinach otwarcia szkoły 7.30-18.00
 • udział w zajęciach obowiązkowych oraz zajęciach świetlicowych
 • 6 1-dniowych wycieczek edukacyjnych w ciągu roku
 • naukę gry w tenisa 1/tyg
 • zajęcia jogi/uważności dla dzieci 1/tyg
 • indywidualną opiekę tutora szkolnego
 • angielski min 5 h/tyg (także z native speakerem)
 • owocowe i warzywne przekąski
 • udział w 1 tygodniu półkolonii wakacyjnych bez dodatkowych opłat

Dodatkowo:

 • zniżka na półkolonie zimowe i letnie prowadzone przez MOST – 40%
 • zniżka na rodzinne wyjazdy organizowane przez MOST -10%
 • w przypadku drugiego dziecka naliczana jest zniżka w wysokości 10%, trzeciego 20%, a czwartego w wysokości 50% kwoty czesnego.
 • W przypadku płatności czesnego za cały rok z góry, naliczana jest zniżka w wysokości wartości 1 miesięcznego czesnego. Płatność powinna zostać dokonana do 5 września.

INNE KOSZTY

Czesne nie obejmuje następujących wydatków związanych z nauką i pobytem w Szkole:

 • kosztów wyżywienia (zdrowy catering, możliwe diety, odliczane nieobecności)
 • kosztów biletów i transportu na zajęcia organizowane poza terenem Szkoły
 • kosztów opcjonalnych zajęć dodatkowych lub dodatkowych konsultacji (za zgodą lub na prośbę opiekunów np. logopeda, integracja sensoryczna itp)
 • kosztów niektórych wycieczek, organizowanych przez szkołę oraz innych dodatkowych wydarzeń, które mogą być proponowane w ramach współpracy z MOST jako nieobowiązkowe.
 • kosztów ubezpieczenia

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w Regulaminie Opłat, dostępnym na www w Strefie Rodzica.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W MOST integrujemy różne nurty pedagogiczne, łamiąc schematy edukacyjne. Otwieramy się na nowe i inne. Naszą bazą są zawsze relacje i podążanie za potrzebami dziecka. Chcemy, żeby dzieciaki rozumiały jak działa otaczający nas świat, rozwijały krytyczne myślenie, poznały siebie i swoje emocje, doświadczały budowania relacji z innymi. Wyposażone w kompetencje społeczne, mogły budować w sobie poczucie sprawczości i własnej wartości. Stymulujemy wyobraźnię, aktywizując dzieci i młodzież do działań twórczych. Uwielbiamy naukę w ruchu i komunikację w językach wszelakich (obcych, ale także i programowania). Umiemy mądrze bawić się technologią, jak i nurkować w zakamarkach historii i zakątkach przyrody. Chce nam się robić SZKOŁĘ INACZEJ i sami mamy z tego frajdę!

W MOST uczniowie i nauczyciele razem tworzą miejsce, gdzie uczenie się jest ważniejsze niż nauczanie. Właśnie ta różnica pozwala uczniom stopniowo przejmować odpowiedzialność za swój rozwój i coraz bardziej samodzielne planować swoje życie.

• Stosujemy całościowe podejście do edukacji. Kształtujemy wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, jednak uważamy, że podstawa programowa to tylko punkt wyjścia w procesie uczenia się. Oprócz wiedzy akademickiej rozwijamy też zdrowe nawyki, kompetencje społeczne i te istotne z punktu widzenia rozwoju, wspieramy kształtowanie cech charakteru, zwracamy uwagę na postawy i przekonania wzmacniające poczucie własnej wartości i sprawczości u uczniów. Dążymy do tego, by uczniowie mogli w pełni rozwinąć swój życiowy potencjał.

• Stosujemy interdyscyplinarne podejście do nauki. Staramy się tak zorganizować proces uczenia się, by treści z różnych dziedzin były ze sobą powiązane oraz osadzone w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i naukowym. Dostrzeganie takich powiązań oraz kontekstu ułatwia dzieciom uczenie się i rozumienie poznawanych zagadnień, a także rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Dzięki temu uczniowie dostrzegają sens w nauce i przekonują się, że wiedza nie jest celem samym w sobie, lecz ma im służyć w życiu i rozumieniu siebie, świata i innych ludzi.

• Podczas nauki stosujemy metody aktywizujące uczniów. Tworzymy przestrzeń dla uczenia się i działania, odwołującego się do ciekawości poznawczej, dzięki czemu unikamy tego, co najbardziej zniechęca dzieci do nauki – nudy. W MOST uczniowie mogą przejmować inicjatywę, wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin, także pozaszkolnych, szukać własnych rozwiązań i coraz bardziej samodzielnie i świadomie tworzyć własną ścieżkę edukacyjną.

• Każdy uczeń korzysta z indywidualnego tutoringu. Tutor jest dla ucznia przewodnikiem w procesie uczenia się. Rolą tutora jest wspieranie ucznia w odkrywaniu jego talentów, planowaniu ich rozwoju i wykorzystania w dalszym życiu.

• Wykorzystujemy ocenianie kształtujące – zindywidualizowaną informację zwrotną, która ma realną wartość dla uczniów. Uważamy, że ocenianie ma pomagać w nauce. Nie straszymy stopniami ani nie stosujemy ich jako nagrody. Wykorzystujemy ocenianie kształtujące, by każdy z uczniów otrzymywał jasne i pomocne wskazówki do dalszej pracy.

• Dajemy uczniom czas i miejsce na zadawanie pytań i dyskusje, na badanie rzeczywistości, podejmowanie prób i popełnianie błędów, gdzie każdy młody człowiek może poznawać samego siebie, własne życie i otaczający go świat w poczuciu bezpieczeństwa i z radością odkrywcy. Chcemy, by nasi uczniowie rozwijali swój potencjał i sprawczość, by stali się twórcami świata, a nie bezkrytycznymi odbiorcami zastanej rzeczywistości.
W roku 2020 planujemy przyjąć uczniów do klasy 0 i 1, w każdej po max 15 osób. W najbliższych latach będziemy się rozwijać na kolejnych poziomach, a w perspektywie maksymalnie 3 lat chcemy uruchomić już wszystkie poziomy 1-8. Przewidujemy, że docelowo do szkoły podstawowej będzie uczęszczać około 220 uczniów.
Szkoła jest dogodnie położona przy ul. Mazowieckiej 188a w Książenicach, która jest drogą wyjazdową z Grodziska na trasę S8 (Siestrzeń) w kierunku Warszawy i Katowic. Dojazd samochodem z wielu pobliskich miejscowości to 5-15 minut (zachęcamy do sprawdzenia czasu dojazdu tutaj). Osiedle Książenice będzie już wkrótce połączone z ul. Mazowiecką bezpośrednio (przedłużenie ulicy Cichociemnych), co umożliwi swobodną komunikację pieszą i rowerową ze szkołą. Możliwy jest też dojazd transportem publicznym: przystanek Książenice Sosnowa (400m od szkoły), autobusy linii 2 i 9. Docelowo planujemy wybudować własny obiekt w Książenicach lub w bezpośredniej okolicy.
Grupy w szkole MOST liczą od 8 do maksymalnie 16 osób. Nasz sposób edukacji zakłada dużą uważność nauczyciela na poszczególnych uczniów. Zależy nam na dużej interakcji między nauczycielem a grupą i uczniami między sobą.
Chcemy aby nasi uczniowie doświadczali aktywności fizycznej nie tylko podczas zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego. Z tego powodu przestrzeń szkoły zaprojektowaliśmy tak, aby dawała dzieciom możliwość drobnych, ale częstych aktywności ruchowych (na przykład stoliki-bujaki i piłki do siedzenia). Zajęcia rozwijające umiejętności ruchowe odbywają się w budynku szkoły, na naszym terenie zielonym, a także w sposób zorganizowany podczas lekcji tenisa oraz na basenie w Grodzisku Mazowieckim. W ramach outdoor learning korzystamy także z opcji zajęć na dworze – dla lepszego kontaktu z naturą i doświadczania różnorodności. Aktywności w terenie są według nas jednym ze sposobów poznawania świata. Planujemy również odwiedzać ciekawe miejsca, gdzie organizowane są zajęcia specjalnie dla dzieci i młodzieży (w Warszawie i naszych okolicach) oraz regularnie zabierać dzieci na wycieczki przyrodnicze.
Na stałe współpracujemy z doświadczonym zespołem psychologów i pedagogów. Korzystamy także ze wsparcia różnych ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatą praktyką w innych szkołach. Współpracują z naszym zespołem zarówno w procesie rekrutacji, jak i w bieżącej pracy szkoły oferując wsparcie dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
Szkoła Podstawowa prowadzona jest przez Fundację Mosty Edukacji na zasadach non-profit (to oznacza, że wszelkie zyski Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych). Szkoła Wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Tak, szkoła złożyła dostaje subwencję oświatową w wysokości przewidzianej dla szkół niepublicznych, ustalanej dla każdego nowego roku szkolnego.
Szkoła działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00, więc czas przywiezienia i odebrania dzieci ze szkoły rodzice mogą dostosować do swojego harmonogramu dnia. Przed i po zajęciach obowiązkowych uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych lub zapisać się na „rozwijacze” (bezpłatne zajęcia dodatkowe przygotowywane przez nauczycieli) lub dodatkowe zajęcia płatne w ramach Edulaba.
W MOST uważamy, że nie ma złej pogody, tylko złe ubrania. Dlatego prosimy rodziców, by w szafkach grup 1-3 zawsze znajdowały się kalosze, ciepłe bluzy, nieprzemakalne kurtki i koszulki na zmianę. Starsi uczniowie intuicyjnie gromadzą ubrania na każdą pogodę w swoich szafkach. Przerwy można spędzać w ogrodzie, korzystając z ruchu i placu zabaw. Część zajęć również będzie się odbywała na dworze więc mamy nadzieję na częsty kontakt z naturą.
Pierwszym krokiem jest wysłanie maila na adres rekrutacja@most.edu.pl. W odpowiedzi zostanie wysłany kwestionariusz do wypełnienia. Należy go wypełnić i odesłać mailowo (lub dostarczyć papierową wersję). Szczegółowa procedura rekrutacji opisana jest na stronie https://most.edu.pl/rekrutacja/
Szkoła na wszystkich etapach edukacji realizuje polską podstawę programową i przygotowuje do wszystkich potrzebnych egzaminów, dlatego nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w każdej wybranej szkole na terenie Polski.
Jak najbardziej. Używamy tej samej podstawy programowej, co wszystkie szkoły w Polsce, więc po zakończeniu nauki w naszej szkole uczniowie mogą aplikować do dowolnego publicznego lub prywatnego liceum w Polsce.
MOST nie jest szkołą edukacji specjalnej, ponieważ nie mamy programu, specjalistów i infrastruktury mogących służyć wystarczającą pomocą dzieciom, które doświadczają bardzo znaczących różnic w nauce lub znaczących problemów emocjonalnych. W kolejnych latach możemy być w stanie przyjąć dzieci z niektórymi niewielkimi specjalnymi potrzebami w zależności od predyspozycji dziecka, grupy wiekowej oraz dostępnego wsparcia ze strony rodziny i pomocy zewnętrznych specjalistów. O takiej możliwości poinformujemy w przyszłości.
Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy członkowie szkolnej społeczności czuli się komfortowo biorąc udział we wszystkich aktywnościach i zajęciach szkolnych. Z tego powodu, w szkole nie prowadzimy nauczania żadnej religii. Zachęcamy natomiast wszystkich do dzielenia się swoimi tradycjami kulturowymi i rodzinnymi, aby dzieci mogły zrozumieć i docenić różnorodność ludzi, ich tradycji i kultur. Uczymy dzieci poszanowania kluczowych wartości, takich jak szacunku dla wszystkich istot żywych czy niestosowania przemocy. Świętujemy w szkole dni wynikające zarówno z polskiej tradycji, jak i międzynarodowej kultury oraz dni związane z porami roku. To, co jest tu dla nas każdorazowo ważne, to aby zachowana była równowaga (bez wchodzenia w skrajności), a także by osoby, które opowiadają o różnych wartościach i religiach, potrafiły dzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami w sposób szanujący poglądy innych ludzi.
Jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem w MOST jest tutoring. Realizowany jest m.in. poprzez cykliczne indywidualne spotkania tutora z podopiecznym. Tutoring to metoda zindywidualizowanej współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem, opartej na relacjach. TUTORING czerpie z coachingu i mentoringu, przeniesionych w środowisko szkolne. Istotą tutoringu są indywidualne (1:1), regularne spotkania w atmosferze dialogu, gdzie tutor towarzyszy uczniowi, motywuje, zadaje pytania, wspiera w realizacji celów. Tutoring służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych zasobów w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję koncepcji MOSTu – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość.
Zawsze ważne są dla nas indywidualne potrzeby członków społeczności i szukanie rozwiązań służących wszystkim. W przyszłości zamierzamy oferować program stypendialny, natomiast zasady przyznawania i sposób finansowania jest jeszcze w trakcie ustaleń. Każdy może wesprzeć ten cel, składając darowiznę na rzecz Fundacji Mosty Edukacji (KRS 0000797287), tytułem: darowizna na fundusz stypendialny.
szkoła książenice rekrutacja

Rekrutacja