Szkoła Podstawowa

MOST to szkoła, która w nowoczesny sposób przekazuje wiedzę i uczy umiejętności przyszłości, które stanowią FUNDAMENT budowania relacji oraz poczucia sprawczości i własnej wartości. Idea szkoły to SOJUSZ różnych nurtów pedagogicznych, gdzie wspieramy dzieciaki różnymi metodami, adekwatnymi do momentu rozwojowego czy tematu. Uczniowie mogą tu rozwijać swój potencjał i odkrywać własne uzdolnienia, a środowisko rywalizacji zamienić na środowisko współpracy. Rozwijamy CIEKAWOŚĆ świata, kształtujemy ODWAGĘ do działania, wspieramy SAMODZIELNOŚĆ w myśleniu i podejmowaniu własnych decyzji.

Naszą bazą są zawsze RELACJE i podążanie za potrzebami dziecka. Chcemy, żeby dzieciaki rozumiały jak działa otaczający nas świat, rozwijały KRYTYCZNE MYŚLENIE, poznały siebie i swoje emocje, doświadczały budowania relacji z innymi. Wyposażone w kompetencje społeczne, mogły budować w sobie poczucie SPRAWCZOŚCI i własnej wartości.

Więcej o edukacji w naszej szkole przeczytasz tutaj 

Nasze filary

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

250 zł

Opłata rekrutacyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi.

CZESNE Sękocin

0-3

2200 zł

4-8

2400 zł

Czesne jest płatne co miesiąc, również w okresie wakacyjnym, do 5 dnia danego miesiąca.

CZESNE Książenice

0-3

2000 zł

4-8

2200 zł

Czesne jest płatne co miesiąc, również w okresie wakacyjnym, do 5 dnia danego miesiąca.

CZESNE – ważne informacje

Czesne pokrywa następujące koszty związane z uczęszczaniem do Szkoły:

 • opieka nad dzieckiem w godzinach otwarcia szkoły 7.30-17.30
 • udział w zajęciach obowiązkowych oraz zajęciach świetlicowych (w tym językowych)
 • 5 1-dniowych wycieczek edukacyjnych w ciągu roku
 • indywidualną opiekę tutora szkolnego
 • angielski w rozszerzonym wymiarze (także z native speakerem)
 • owocowe i warzywne przekąski
 • udział w półkoloniach wakacyjnych ze zniżką 30%

Dodatkowo:

 • zniżka na rodzinne wyjazdy organizowane przez MOST -10%
 • w przypadku drugiego dziecka naliczana jest zniżka w wysokości 10%, trzeciego 20%, a czwartego w wysokości 50% kwoty czesnego.
 • W przypadku płatności czesnego za cały rok z góry, naliczana jest zniżka w wysokości wartości 1000PLN. Płatność powinna zostać dokonana do 5 września.

INNE KOSZTY

Czesne nie obejmuje następujących wydatków związanych z nauką i pobytem w Szkole:

 • kosztów wyżywienia (zdrowy catering, możliwe diety, odliczane nieobecności)
 • kosztów biletów i transportu na zajęcia organizowane poza terenem Szkoły
 • kosztów opcjonalnych zajęć dodatkowych lub dodatkowych konsultacji (za zgodą lub na prośbę opiekunów np. logopeda, integracja sensoryczna itp)
 • kosztów niektórych wycieczek, organizowanych przez szkołę oraz innych dodatkowych wydarzeń, które mogą być proponowane w ramach współpracy z MOST jako nieobowiązkowe.
 • kosztów ubezpieczenia

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w Regulaminie Opłat, dostępnym na www w Strefie Rodzica.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W MOST integrujemy różne nurty pedagogiczne, łamiąc schematy edukacyjne. Otwieramy się na nowe i inne. Naszą bazą są zawsze relacje i podążanie za potrzebami dziecka. Chcemy, żeby dzieciaki rozumiały jak działa otaczający nas świat, rozwijały krytyczne myślenie, poznały siebie i swoje emocje, doświadczały budowania relacji z innymi. Wyposażone w kompetencje społeczne, mogły budować w sobie poczucie sprawczości i własnej wartości. Stymulujemy wyobraźnię, aktywizując dzieci i młodzież do działań twórczych. Uwielbiamy naukę w ruchu i komunikację w językach wszelakich (obcych, ale także i programowania). Umiemy mądrze bawić się technologią, jak i nurkować w zakamarkach historii i zakątkach przyrody. Chce nam się robić SZKOŁĘ INACZEJ i sami mamy z tego frajdę!

W MOST uczniowie i nauczyciele razem tworzą miejsce, gdzie uczenie się jest ważniejsze niż nauczanie. Właśnie ta różnica pozwala uczniom stopniowo przejmować odpowiedzialność za swój rozwój i coraz bardziej samodzielne planować swoje życie.

• Stosujemy całościowe podejście do edukacji. Kształtujemy wiedzę i umiejętności, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, jednak uważamy, że podstawa programowa to tylko punkt wyjścia w procesie uczenia się. Oprócz wiedzy akademickiej rozwijamy też zdrowe nawyki, kompetencje społeczne i te istotne z punktu widzenia rozwoju, wspieramy kształtowanie cech charakteru, zwracamy uwagę na postawy i przekonania wzmacniające poczucie własnej wartości i sprawczości u uczniów. Dążymy do tego, by uczniowie mogli w pełni rozwinąć swój życiowy potencjał.

• Stosujemy interdyscyplinarne podejście do nauki. Staramy się tak zorganizować proces uczenia się, by treści z różnych dziedzin były ze sobą powiązane oraz osadzone w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i naukowym. Dostrzeganie takich powiązań oraz kontekstu ułatwia dzieciom uczenie się i rozumienie poznawanych zagadnień, a także rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Dzięki temu uczniowie dostrzegają sens w nauce i przekonują się, że wiedza nie jest celem samym w sobie, lecz ma im służyć w życiu i rozumieniu siebie, świata i innych ludzi.

• Podczas nauki stosujemy metody aktywizujące uczniów. Tworzymy przestrzeń dla uczenia się i działania, odwołującego się do ciekawości poznawczej, dzięki czemu unikamy tego, co najbardziej zniechęca dzieci do nauki – nudy. W MOST uczniowie mogą przejmować inicjatywę, wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin, także pozaszkolnych, szukać własnych rozwiązań i coraz bardziej samodzielnie i świadomie tworzyć własną ścieżkę edukacyjną.

• Każdy uczeń korzysta z indywidualnego tutoringu. Tutor jest dla ucznia przewodnikiem w procesie uczenia się. Rolą tutora jest wspieranie ucznia w odkrywaniu jego talentów, planowaniu ich rozwoju i wykorzystania w dalszym życiu.

• Wykorzystujemy ocenianie kształtujące – zindywidualizowaną informację zwrotną, która ma realną wartość dla uczniów. Uważamy, że ocenianie ma pomagać w nauce. Nie straszymy stopniami ani nie stosujemy ich jako nagrody. Wykorzystujemy ocenianie kształtujące, by każdy z uczniów otrzymywał jasne i pomocne wskazówki do dalszej pracy.

• Dajemy uczniom czas i miejsce na zadawanie pytań i dyskusje, na badanie rzeczywistości, podejmowanie prób i popełnianie błędów, gdzie każdy młody człowiek może poznawać samego siebie, własne życie i otaczający go świat w poczuciu bezpieczeństwa i z radością odkrywcy. Chcemy, by nasi uczniowie rozwijali swój potencjał i sprawczość, by stali się twórcami świata, a nie bezkrytycznymi odbiorcami zastanej rzeczywistości.
Aktualnie działamy w ramach różnych grup stacjonarnych i w edukacji domowej. W najbliższych latach będziemy się rozwijać na dalszych poziomach, a w perspektywie kilku lat chcemy uruchomić już wszystkie poziomy nauczania 1-8. Przewidujemy, że docelowo do szkoły podstawowej będzie uczęszczać około 220 uczniów stacjonarnie w Książenicach i dodatkowo będziemy współpracować na zajęciach edukacyjnych z uczniami realizującymi obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej.
Szkoła MOST w Książenicach jest dogodnie położona przy ul. Mazowieckiej 188a w Książenicach, która jest drogą wyjazdową z Grodziska na trasę S8 (Siestrzeń) w kierunku Warszawy i Katowic. Dojazd samochodem z wielu pobliskich miejscowości to 5-15 minut (zachęcamy do sprawdzenia czasu dojazdu tutaj). Osiedle Książenice będzie już wkrótce połączone z ul. Mazowiecką bezpośrednio (przedłużenie ulicy Cichociemnych), co umożliwi swobodną komunikację pieszą i rowerową ze szkołą. Możliwy jest też dojazd transportem publicznym: przystanek Książenice Sosnowa (400m od szkoły), autobusy linii 2,9 i 22. Docelowo planujemy wybudować własny obiekt w Książenicach lub w bezpośredniej okolicy. Nasza działalność w Sękocinie jest zlokalizowana na leśnym terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie prowadzimy zajęcia leśne, terenowe oraz inne w ramach Fundacji Mosty Edukacji oraz kampusu edukacyjnego MOST.
Grupy w szkole MOST liczą od 10 do maksymalnie 16 osób. Nasz sposób edukacji zakłada dużą uważność nauczyciela na poszczególnych uczniów. Zależy nam na dużej interakcji między nauczycielem a grupą i uczniami między sobą.
Grupy mieszane czy interklasowość to jeden z elementów naszego podejścia do edukacji podążającej. Jesteśmy przekonani, że dzieci potrzebują rozwoju w zróżnicowanych grupach, ponieważ w codzienności poza szkołą musimy umieć współpracować z różnymi ludźmi. Dzięki łączeniu klas uczniowie mają szansę budować o wiele więcej kompetencji niż wtedy, gdy przebywają jedynie z rówieśnikami. Połączone klasy w każdym roku realizują materiał na różnych poziomach dydaktycznych. A zatem to nie tylko sposób na przyporządkowanie uczniów ale także konkretne metodyczne podejście, dzięki któremu dzieci poznają wiedzę w swoim tempie, a także mają dużo czasu na doskonalenie umiejętności.
Chcemy aby nasi uczniowie doświadczali aktywności fizycznej nie tylko podczas zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego. Z tego powodu przestrzeń szkoły zaprojektowaliśmy tak, aby dawała dzieciom możliwość drobnych, ale częstych aktywności ruchowych (na przykład stoliki-bujaki i piłki do siedzenia). Zajęcia rozwijające umiejętności ruchowe odbywają się w budynku szkoły, na naszym terenie zielonym, a także w sposób zorganizowany podczas lekcji tenisa oraz na basenie w Grodzisku Mazowieckim. W ramach outdoor learning korzystamy także z opcji zajęć na dworze – dla lepszego kontaktu z naturą i doświadczania różnorodności. Aktywności w terenie są według nas jednym ze sposobów poznawania świata. Planujemy również odwiedzać ciekawe miejsca, gdzie organizowane są zajęcia specjalnie dla dzieci i młodzieży (w Warszawie i naszych okolicach) oraz regularnie zabierać dzieci na wycieczki przyrodnicze.
Na stałe współpracujemy z doświadczonym zespołem psychologów i pedagogów. Korzystamy także ze wsparcia różnych ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatą praktyką w innych szkołach. Współpracują z naszym zespołem zarówno w procesie rekrutacji, jak i w bieżącej pracy szkoły oferując wsparcie dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
Szkoła Podstawowa MOST w Książenicach prowadzona jest przez Fundację Mosty Edukacji na zasadach non-profit (to oznacza, że wszelkie zyski Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych). Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Tak, szkoła złożyła dostaje subwencję oświatową w wysokości przewidzianej dla szkół niepublicznych, ustalanej dla każdego nowego roku szkolnego.
Szkoła działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00, więc czas przywiezienia i odebrania dzieci ze szkoły rodzice mogą dostosować do swojego harmonogramu dnia. Przed i po zajęciach obowiązkowych uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych lub dodatkowych zajęć płatnych (ceramika, akrobatyka, piłka nożna, warsztaty teatralne i inne).
W MOST uważamy, że nie ma złej pogody, tylko złe ubrania;) Dlatego prosimy rodziców, by w szatni dzieci zawsze znajdował się pełen zestaw właściwych ubrań zewnętrznych, pozwalający na komfortowy pobyt i zabawę dziecka na dworze: kalosze, ciepłe bluzy, nieprzemakalne kurtki i spodnie czy zestaw ubrań na zmianę. Przerwy można spędzać w ogrodzie, korzystając z ruchu i placu zabaw. W każdy piątek wychodzimy na cały dzień do lasu, dodatkowo część zajęć również odbywa na dworze, więc częste przebywanie na świeżym powietrzu jest dla nas naturalnym miejscem prowadzenia zajęć.
Zawsze można się z nami skontaktować w temacie rekrutacji, mailowo lub telefonicznie. Natomiast pierwszym krokiem jest wypełnienie kwestionariusza online. Link do kwestionariusza oraz szczegółowa procedura rekrutacji opisana jest na stronie https://most.edu.pl/rekrutacja/
Szkoła na wszystkich etapach edukacji realizuje polską podstawę programową i przygotowuje do wszystkich potrzebnych egzaminów, dlatego nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w każdej wybranej szkole na terenie Polski.
Jak najbardziej. Używamy tej samej podstawy programowej, co wszystkie szkoły w Polsce, więc po zakończeniu nauki w naszej szkole uczniowie mogą aplikować do dowolnego publicznego lub prywatnego liceum w Polsce.
MOST nie jest szkołą edukacji specjalnej, ponieważ nie mamy programu, specjalistów i infrastruktury mogących służyć wystarczającą pomocą dzieciom, które doświadczają bardzo znaczących różnic w nauce lub znaczących problemów emocjonalnych. W kolejnych latach możemy być w stanie przyjąć dzieci z niektórymi niewielkimi specjalnymi potrzebami w zależności od predyspozycji dziecka, grupy wiekowej oraz dostępnego wsparcia ze strony rodziny i pomocy zewnętrznych specjalistów. Podejmujemy działania w kierunku rozwoju wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia i będziemy informować, jeśli pojawią się nowe możliwości.
Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy członkowie szkolnej społeczności czuli się komfortowo biorąc udział we wszystkich aktywnościach i zajęciach szkolnych. Z tego powodu, w szkole nie prowadzimy nauczania żadnej religii. Zachęcamy natomiast wszystkich do dzielenia się swoimi tradycjami kulturowymi i rodzinnymi, aby dzieci mogły zrozumieć i docenić różnorodność ludzi, ich tradycji i kultur. Uczymy dzieci poszanowania kluczowych wartości, takich jak szacunku dla wszystkich istot żywych czy niestosowania przemocy. Świętujemy w szkole dni wynikające zarówno z polskiej tradycji, jak i międzynarodowej kultury oraz dni związane z porami roku. To, co jest tu dla nas każdorazowo ważne, to aby zachowana była równowaga (bez wchodzenia w skrajności), a także by osoby, które opowiadają o różnych wartościach i religiach, potrafiły dzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami w sposób szanujący poglądy innych ludzi.
Jedną z kluczowych form indywidualnej pracy z uczniem w MOST jest tutoring. Realizowany jest m.in. poprzez cykliczne indywidualne spotkania tutora z podopiecznym. Tutoring to metoda zindywidualizowanej współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem, opartej na relacjach. TUTORING czerpie z coachingu i mentoringu, przeniesionych w środowisko szkolne. Istotą tutoringu są indywidualne (1:1), regularne spotkania w atmosferze dialogu, gdzie tutor towarzyszy uczniowi, motywuje, zadaje pytania, wspiera w realizacji celów. Tutoring służy przede wszystkim rozpoznaniu potencjału młodych ludzi i wspieraniu ich w wykorzystywaniu własnych zasobów w procesie rozwoju. Tutoring wspiera zadanie edukacyjne, które stanowi esencję koncepcji MOSTu – budowanie samoświadomości ucznia, poczucia sensu i sprawstwa, utrwalanie pozytywnych przekonań na temat siebie i możliwości wpływu na rzeczywistość.
Zawsze ważne są dla nas indywidualne potrzeby członków społeczności i szukanie rozwiązań służących wszystkim. W przyszłości zamierzamy oferować program stypendialny, natomiast zasady przyznawania i sposób finansowania jest jeszcze w trakcie ustaleń. Każdy może wesprzeć ten cel, składając darowiznę na rzecz Fundacji Mosty Edukacji (KRS 0000797287), tytułem: darowizna na fundusz stypendialny.
szkoła książenice rekrutacja

Rekrutacja