Rekrutacja

W procesie rekrutacyjnym kluczowym jest, aby jak najlepiej poznać wzajemne oczekiwania i możliwości, zanim podejmiemy decyzję o dalszej, wieloletniej współpracy

Spójność między tym, czego doświadcza dziecko w szkole, a czego w środowisku domowym jest bardzo istotna w procesie rozwoju. Jesteśmy przekonani, że dobrą decyzją jest podjęcie współpracy ze szkołą, z której wizją rozwoju dziecka rodzice się zgadzają. Tylko takie, spójne podejście umożliwi rozwinięcie pełnego potencjału rozwojowego dziecka oraz konstruktywną współpracę pomiędzy szkołą i rodzicami. Dlatego podejście, którym się kierujemy w procesie rekrutacji, oznacza, że nie tylko samo dziecko staje się obszarem naszej potencjalnej współpracy i zainteresowania, lecz także rodzina i otoczenie jako całość.

Chcesz wiedzieć więcej co jest dla nas ważne podczas rekrutacji do szkoły MOST? Sprawdź poniżej w sekcji Ważne dokumenty.

Jak przebiega proces rekrutacji

Jako pierwszy krok w procesie rekrutacji, prosimy o wypełnienie kwestionariusza kandydata online (link do wersji online poniżej w sekcji Ważne dokumenty). Na podstawie odpowiedzi w kwestionariuszu, zapraszamy wybranych Rodziców do kolejnego kroku, czyli rozmowy. Przed rozmową prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto podane w treści maila, który zostanie wysłany jako potwierdzenie przyjęcia wniosku.
Skontaktujemy się następnie z Wami w celu ustalenia terminu spotkania, podczas którego chcielibyśmy lepiej poznać i zrozumieć Wasze oczekiwania i potrzeby edukacyjne, a także omówić zasady współpracy i funkcjonowania szkoły. Będzie to również okazja do uzyskania odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące edukacji w MOST. W spotkaniu ze strony szkoły będą uczestniczyć dyrektor oraz psycholog szkolny.
Zapraszamy dzieci na grupowe spotkanie integracyjne, którego celem jest ocena dojrzałości i gotowości szkolnej kandydatów, obserwacja poziomu kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz sposobu funkcjonowania dziecka w grupie. Podczas spotkania dzieci poznają się i wezmą udział w zabawach i warsztatach, prowadzonych przez naszych edukatorów i opiekunów. Zajęcia będą się odbywały bez udziału rodziców.
Aby przyjąć Wasze dziecko do szkoły, potrzebne są dwie decyzje – Wasza jako rodziców, i nasza – jako szkoły.
Ostatnim krokiem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych, dokonanie wpłaty wpisowego oraz dostarczenie do szkoły niezbędnych dokumentów.

Nasze filary