szkoła książenice

LICEUM

Planujemy otworzyć Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MOST w ciągu kilku kolejnych lat po uruchomieniu szkoły podstawowej. Liceum będzie oparte o nasze MOSTowe wartości i filary. Na poziomie liceum edukacja spersonalizowana ma już trochę inny wymiar. Dla młodych ludzi będzie to zatem PRZESTRZEŃ do działania, rozwijania własnych pasji i zainteresowań, zaangażowania w tematy istotne, wyboru priorytetów, odpuszczania tego co mniej ważne. To rozwój LIFE SKILLS, czyli eksplorowanie i szukanie swojej drogi zawodowej i życiowej, budowanie samoświadomości, kształtowanie tożsamości. Chcemy dać te możliwości i przestrzeń właśnie w naszym Liceum.

Nasze filary

szkoła książenice rekrutacja

Rekrutacja