edulab

Edulab

Edulab MOST to miejsce, gdzie nasi edukatorzy, partnerzy, organizacje współpracujące proponują cały zestaw różnorodnych warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży, a także rodzin.

Pomagamy zrozumieć zjawiska, z którymi dzieci spotykają się na co dzień – poprzez eksperymenty, zabawy i gry poznajemy otaczający nas fascynujący świat

Otwieramy umysły na nietypowe problemy i różne obszary nauki, sztuki, edukacji, inżynierii, psychologii czy filozofii – wspomagając tym samym rozwój logicznego myślenia i poszerzając horyzonty

Podejmujemy tematy, które są aktualne, czasem trudne lub skomplikowane, niekiedy niestandardowe, po to żeby dzieciaki umiały analizować społeczne aspekty wydarzeń

Rozwijamy praktyczne życiowe umiejętności i kompetencje społeczne -budując szałas w lesie, dając drugie życie meblom, czy planując lokalny projekt społeczny – niezależnie od tematyki zależy nam, żeby dzieci rozumiały proces, potrzeby, oczekiwania i cele – swoje i innych w zespole

Uwalniamy pokłady twórczych zdolności na zajęciach, gdzie kreatywność odmienia się przez wszystkie przypadki, we wszelkich obszarach działań artystycznych

W małych grupach dzieci uczą się wspólnie pracować. U nas każdy uczeń jest ważny, każdy pomysł dobry, a każda minuta zajęć w pełni wykorzystana.

Przykładowe tematy warsztatów i zajęć, które planujemy uruchomić: abc ekonomii, podróżnicze, kulinarne, przedsiębiorcze, ekologiczne, design, jak się uczyć, joga dla dzieci, uważność, fablab, matematyczne, teatralne, muzyczne, artystyczne, krawieckie, stolarskie, filmowe, fotograficzne.

Organizujemy też półkolonie w czasie ferii i wakacji, a także pośredniczymy w organizacji edukacyjnych wyjazdów, outdoor learning, dzikich wyprawach i spotkań z kulturą.

Więcej informacji na temat grafiku zajęć oraz zapisach, wkrótce na stronie.

Sprawdź aktualny grafik

Sprawdź aktualny cennik

Sprawdź jakie zajęcia oferujemy

Zrównoważony rozwój, a co z tym łączy się ekorozwój, jest dla nas istotny. Realizujemy eko-aktywności lokalnie, bo wiemy, że są one w relacji z działaniami globalnymi. Tematyka ta pojawia się podczas warsztatów kulinarnych, plastycznych, krawieckich, z rzemiosła, filmowych, teatralnych, z przedsiębiorczości itd. – zarówno w trakcie zajęć w przestrzeni MOSTu, jak i w outdoorze. Dbamy o less waste (a nawet zero waste!:) i realizujemy to w Edulabie.
Kreatywność to część składowa MOSTowego wzoru na edukację, który jest obecny na każdych naszych zajęciach, czyli (4K + S) x R. K to krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja, S – sprawczość, R – relacje. Kształtowanie postawy twórczej dostrzeżecie w warsztatach Edulabu niezależnie od tego, czy będą to np. warsztaty artystyczne, kulinarne, czy też z przedsiębiorczości.
Pracujemy metodą STEAM, czyli podejściem łączącym Science (nauki ścisłe), Technology (technologię), Engineering (inżynierę), Arts (sztuki) i Maths (matematykę). Stawia ona ucznia w roli obserwatora i eksploratora, doświadczającego otaczającego świata i wyciągającego wnioski. Rozwija one umiejętności dostrzegania procesów i relacji w aktywnościach pozornie niezależnych wobec siebie, wychodzenia poza ramy utrwalonych schematów, myślenia krytycznego, pracy w grupie oraz kompetencje miękkie.
Rozwijamy komunikację w językach wszelakich. Kształtujemy twórcze i świadome postawy wobec języków – zarówno polskiego, angielskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego, jak i języka technologii, muzyki czy kodów kulturowych. Dlatego łączymy naukę języka z z zabawą i tematami istotnymi dla dzieci.
Działania ogrodnicze w naszym własnym szkolnym ogródku, zajęcia outdoorowe na łące i w lesie, ekologiczne, przygodowe, podróżnicze to obszar naszych przyrodniczych warsztatów i edukacyjnych wydarzeń.
Warsztaty stolarskie, architektoniczne, rzemiosło czy swobodna zabawa klockami konstrukcyjnymi – na to wszystko jest przestrzeń w Edulabie.

szkoła książenice rekrutacja

Rekrutacja