poznaj nasz zespół!

Nasza MOSTowa kadra prowadzi, wspiera i towarzyszy uczniom w zdobywaniu wiedzy – nie naucza oraz nie podaje gotowych rozwiązań. Chcemy, żeby nauka w naszej szkole bardziej przypominała pracę nad różnymi ciekawymi projektami i inicjatywami, pod okiem gotowego wesprzeć moderatora/nauczyciela, niż klasyczne lekcje spędzone na indywidualnym notowaniu z tablicy.

MOST jest organizacją, gdzie pracownicy mogą odpowiedzialnie i swobodnie dysponować swoimi kompetencjami, działając autonomicznie, ale w ramach ustalonych struktur i obszarów.  Działamy zespołowo, a każdy z członków naszej ekipy posiada umiejętności oraz doświadczenie, pozwalające realizować założenia szkoły i efektywnie współpracować z dziećmi i młodzieżą. Kluczowe jest nastawienie oraz otwarty umysł i serce naszych współpracowników, którzy mają przestrzeń do tego, aby aktywnie przekształcać wizerunek skostniałej szkoły i nudnego nauczyciela, w kierunku bycia prawdziwym towarzyszem ucznia w jego dorastaniu i nauce.

Zdajemy sobie sprawę, że my – dorośli – swoją postawą pokazujemy dzieciom pewne wzorce zachowań. Dlatego, jako zespół MOSTu ustanawiamy dla siebie wysokie standardy, stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy metody działania. Chcemy, aby uczniowie obserwując nas uczyli się m.in. współpracy, planowania i skutecznej realizacji zadań, by byli gotowi do refleksji, podejmowania wyzwań, a także rozwiązywania problemów i stałego samodoskonalenia. Praca w MOST wymaga dużego zaangażowania i współpracy całego zespołu. Zdajemy sobie sprawę, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia tworzyć odpowiednie środowisko rozwoju – dla dzieci, jak i dorosłych.

Sprawdź kim jesteśmy!

Paulina Milonas

Paulina Milonas

założycielka MOSTu i dyrektor szkoły


Dla realizowania misji MOSTu, łączy ludzi, kompetencje i idee. Społecznik, pełna pasji i energii sprawczej. Doświadczona menedżer w wielu obszarach biznesowych, międzynarodowo i lokalnie. Pedagog edukacji wczesnoszkolnej, aktywna poszukiwaczka innowacji w edukacji, działalności społecznej i biznesie. Jako założycielka i Prezeska Fundacji Mosty Edukacji, a także współtwórczyni kampusu edukacyjnego MOST, Paulina czuwa nad realizacją celów całej organizacji oraz strategią rozwoju. W roli dyrektorki szkoły MOST odpowiada za całokształt działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
katarzyna trojańska

Kasia Trojańska

koordynatorka ds. merytorycznych


Neuropedagog, trener edukacyjny, doradca metodyczny, oligofrenopedagog, glottodydaktyk. Propagatorka empatycznej, otwartej edukacji opartej na relacji, budującej dziecięce poczucie wartości. STEAMowa pionierka i praktyk. Autorka wielu publikacji edukacyjnych oraz licznych innowacji pedagogicznych.

Kasia jest współautorką programu nauczania MOST, merytorycznie wspiera zespół we wdrażaniu kreatywnych metod nauczania. Prowadzi zajęcia w podejściu STEAM z dziećmi.

Joanna Obuchowska

koordynatorka ds. innowacji dydaktycznych


Pedagog zdolności i kreatywności, terapeutka pedagogiczna, pedagog szkolny i podróżniczka, łącząca pasje z pracą zawodową. Studiowała i nauczała w Polsce, Danii, Holandii, Kolumbii, Finlandii i Indiach. Autorka projektów: „Wymiana nauczycielska – rozmowy międzynarodowe” i „Metodyczna degustacja”. Nauczycielka klasy autorskiej, prowadzonej według programu opartego na doświadczeniach i wiedzy zdobywanych w podróżach edukacyjnych. Od ponad trzech lat chętnie opowiada, o procesie podnoszenia jakości edukacji za pośrednictwem swojego bloga Educational Eden (www.educationaleden.pl) oraz na łamach magazynów edukacyjnych oraz podczas konferencji międzynarodowych. W MOST Joanna jest odpowiedzialna za koncepcyjne i praktyczne wsparcie we wdrażaniu naszego programu nauczania,a dodatkowo jest nauczycielem wspierającym i prowadzącym projekty z dziećmi.
Tomasz szustakiewicz

Tomek Szustakiewicz

psycholog


Doświadczony psycholog, coach i tutor. Jest akredytowanym coachem w International Coach Federation, trenerem Programu Wzmacniania Rodziny, certyfikowanym konsultantem Extended DISC, edukatorem profilaktyki uzależnień MCPS, a także terapeutą dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Tomek odpowiada za skuteczny proces rekrutacji oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Prowadzi treningi umiejętności społecznych.

Mirka Grześkowiak

Mirka Grześkowiak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej


Mirka to uważna towarzyszka dziecięcych serc; wizjonerka i marzycielka. Człowiek przemiany i nieustannych zmian, w sobie i otoczeniu. Zwolenniczka sojuszy, także tych pedagogicznych. Edukatorka i animatorka edukacji przyrodniczej. Wykładowca, społecznik, harcerka, zero wastowiec, manufakturzystka ekologicznych wyrobów i rozwiązań. Mirka jest wychowawcą dla naszej grupy zerówkowiczów a także naszym ekspertem w obszarze “outdoor education”. Jako doświadczony praktyk szkolny, będzie dla MOST wsparciem we wdrażaniu standardów edukacji spersonalizowanej.
Olga Uściłowska

Olga Uściłowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej


Olga to nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z 10 letnim doświadczeniem, pedagog specjalny i terapeuta (pedagogiczny, integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej i specjalista PSTIS. W kręgu jej zainteresowań szczególnie znajduje się neurodydaktyka i zagadnienia psychologii rozwoju dziecka. Prowadzona obok pracy nauczyciela praktyka terapeutyczna umożliwia Oldze patrzenie na dzieci holistycznie, a w ich rozwoju dostrzegać nieprzerywanie toczący się proces.

Emilia Nurzyńska

Nauczycielka wspierająca


Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW oraz studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Edukacji integracyjnej i włączającej. Studiowała także kulturoznawstwo na UKSW (w tym rok w hiszpańskiej Galicji) oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracowała z trzecim sektorem i ekonomią społeczną, a także koordynowała projekty edukacyjne wspierające współpracę biznesu i pracodawców ze szkołami. Po kilku latach poszukiwań zawodowych w pełni świadomie wróciła do edukacji jako nauczyciel wspomagający. Wielka miłośniczka przyrody i edukacji w plenerze. W MOST Emilia jest tutorem i nauczycielem wspomagającym, pracując w duecie z wychowawcami, i wspierając indywidualne i zespołowe potrzeby dzieci.
Asia Woźnicka

Asia Woźnicka

Koordynatorka Edulaba MOST


Edukatorka, animatorka, kulturoznawczyni, badaczka, doświadczona koordynatorka projektów. Miłośniczka etno, teatru i dramy oraz kultury żydowskiej. Ciekawość świata sprawia, że stale jest w procesie rozwoju, uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach, a także współpracując m.in. z Uniwersytetem Dzieci, Domem Kultury Kadr czy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Asia w roli koordynatorki Edulaba MOSTu odpowiada za organizację, koncepcję oraz koordynację zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i dorosłych, a także za współpracę z naszymi edulabowymi ekspertami i edukatorami.

Elżbieta Manthey Juniorowo

Ela Manthey

ekspertka edukacyjna


Założycielka i redaktorka portalu o wychowaniu i edukacji Juniorowo, blogerka, dziennikarka. Pisze o tym, co można zrobić, by edukacja dorosła do wyzwań XXI wieku, angażuje się w różne działania na rzecz lepszej edukacji. Tworzy artykuły o rodzicielstwie oraz wychowaniu opartym na szacunku.

Ela wspiera MOST swoją wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu koncepcji kampusu edukacyjnego, budowaniu relacji z rodzicami oraz kontakcie z innymi partnerami edukacyjnymi.

Marysia Podlecka

Marysia Podlecka

Nauczycielka języka niemieckiego


Jest nauczycielką języka niemieckiego, trenerką Family-Lab Polska, absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Pozytywna w Edukacji i Wychowaniu na SWPS. Jej pasją jest psychologia i praca z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami w duchu relacji opartej na szacunku, uważności, autentyczności, języku osobistym oraz odpowiedzialności. Jej marzeniem jest, aby praca była dla nauczycieli źródłem radości i satysfakcji, a uczniowie mogli rozwijać w szkole wewnętrzną motywację do nauki pełnej pasji
adam piotrowski coacheverest

Adam Piotrowski

coach i tutor


Coach, tutor i menedżer z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem. Inicjator projektu CoachEverest – świadome kreowanie zdarzeń. Wspiera indywidualnie i grupowo w obszarach skutecznego realizowania celów, poprawy umiejętności komunikacji kreującej współpracę i porozumienie.

Adam będzie zaangażowany w działalność EDULABu, gdzie będzie prowadził warsztaty z młodzieżą i dorosłymi, oraz towarzyszył dzieciom jako tutor oraz trener podczas MOSTowych wyjazdów rodzinnych.

Joanna Januchowska Astra tenis

Asia Januchowska

trenerka tenisa


Joanna jest Prezeską Fundacji Klub Astra i pracuje w Klubie Tenisowym Astra, gdzie prowadzi zajęcia na każdym poziomie zaawansowania, specjalizując się w tenisie dzieci /Tenis10/. Medalistka Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, drużynowa wicemistrzyni Polski.

Pokazuje najmłodszym graczom, że tenis to zabawa i przyjemność, a także świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Asia jest trenerką tenisa i w MOST prowadzi zajęcia sportowe z dziećmi.

Dagmara Gołdzińska

Dagmara Gołdzińska

koordynatorka ds. komunikacji


Animatorka i menadżerka kultury, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Pracowała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty,  Fundacją im. Stefana Batorego,  Cyfrowym Repozytorium Filmowym. W Telewizji Kino Polska odpowiadała za strategię kanału w mediach społecznościowych. W Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy kieruje działem marketingu.

W MOST Dagmara koordynuje działania komunikacyjne w mediach społecznościowych.

Nasze filary