poznaj nasz zespół!

Nasza MOSTowa kadra prowadzi, wspiera i towarzyszy uczniom w zdobywaniu wiedzy – nie naucza oraz nie podaje gotowych rozwiązań. Chcemy, żeby nauka w naszej szkole bardziej przypominała pracę nad różnymi ciekawymi projektami i inicjatywami, pod okiem gotowego wesprzeć moderatora/nauczyciela, niż klasyczne lekcje spędzone na indywidualnym notowaniu z tablicy.

MOST jest organizacją, gdzie pracownicy mogą odpowiedzialnie i swobodnie dysponować swoimi kompetencjami, działając autonomicznie, ale w ramach ustalonych struktur i obszarów.  Działamy zespołowo, a każdy z członków naszej ekipy posiada umiejętności oraz doświadczenie, pozwalające realizować założenia szkoły i efektywnie współpracować z dziećmi i młodzieżą. Kluczowe jest nastawienie oraz otwarty umysł i serce naszych współpracowników, którzy mają przestrzeń do tego, aby aktywnie przekształcać wizerunek skostniałej szkoły i nudnego nauczyciela, w kierunku bycia prawdziwym towarzyszem ucznia w jego dorastaniu i nauce.

Zdajemy sobie sprawę, że my – dorośli – swoją postawą pokazujemy dzieciom pewne wzorce zachowań. Dlatego, jako zespół MOSTu ustanawiamy dla siebie wysokie standardy, stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy metody działania. Chcemy, aby uczniowie obserwując nas uczyli się m.in. współpracy, planowania i skutecznej realizacji zadań, by byli gotowi do refleksji, podejmowania wyzwań, a także rozwiązywania problemów i stałego samodoskonalenia. Praca w MOST wymaga dużego zaangażowania i współpracy całego zespołu. Zdajemy sobie sprawę, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia tworzyć odpowiednie środowisko rozwoju – dla dzieci, jak i dorosłych.

Poczytaj więcej o naszym doświadczeniu i zespole!

Paulina Milonas

Paulina Milonas

założycielka MOSTu i prezeska Fundacji


Dla realizowania misji MOSTu, łączy ludzi, kompetencje i idee. Społecznik, pełna pasji i energii sprawczej. Doświadczona menedżer w wielu obszarach biznesowych, międzynarodowo i lokalnie. Pedagog edukacji wczesnoszkolnej, aktywna poszukiwaczka innowacji w edukacji, działalności społecznej i biznesie. Jako założycielka i Prezeska Fundacji Mosty Edukacji, a także współtwórczyni kampusu edukacyjnego MOST, Paulina czuwa nad realizacją celów całej organizacji oraz strategią rozwoju.
Mirka Grześkowiak

Mirka Grześkowiak

dyrektorka szkoły


Mirka to uważna towarzyszka dziecięcych serc; wizjonerka i marzycielka. Człowiek przemiany i nieustannych zmian, w sobie i otoczeniu. Zwolenniczka sojuszy, także tych pedagogicznych. Edukatorka i animatorka edukacji przyrodniczej. Wykładowca, społecznik, harcerka, zero wastowiec, manufakturzystka ekologicznych wyrobów i rozwiązań. Mirka jest wychowawcą grupy, a także naszym ekspertem w obszarze „outdoor education”. Jako dyrektorka i doświadczony praktyk szkolny, koordynuje wdrażanie standardów edukacji spersonalizowanej i czuwa nad całokształtem podejścia dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
Olga Uściłowska

Olga Uściłowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej


Olga to nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z 10 letnim doświadczeniem, pedagog specjalny i terapeuta (pedagogiczny, integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej i specjalista PSTIS. W kręgu jej zainteresowań szczególnie znajduje się neurodydaktyka i zagadnienia psychologii rozwoju dziecka. Prowadzona obok pracy nauczyciela praktyka terapeutyczna umożliwia Oldze patrzenie na dzieci holistycznie, a w ich rozwoju dostrzegać nieprzerywanie toczący się proces.
Tomasz szustakiewicz

Tomek Szustakiewicz

psycholog


Doświadczony psycholog, coach i tutor. Jest akredytowanym coachem w International Coach Federation, trenerem Programu Wzmacniania Rodziny, certyfikowanym konsultantem Extended DISC, edukatorem profilaktyki uzależnień MCPS, a także terapeutą dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Tomek odpowiada za skuteczny proces rekrutacji oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Prowadzi treningi umiejętności społecznych.

Emilia Nurzyńska

Nauczycielka wspierająca


Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW oraz studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu Edukacji integracyjnej i włączającej. Studiowała także kulturoznawstwo na UKSW oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracowała z trzecim sektorem i ekonomią społeczną, a także koordynowała projekty edukacyjne wspierające współpracę biznesu i pracodawców ze szkołami. Wielka miłośniczka przyrody i edukacji w plenerze. W MOST Emilia jest tutorem i nauczycielem wspomagającym, pracując w duecie z wychowawcami, i wspierając indywidualne i zespołowe potrzeby dzieci.
Asia Woźnicka

Asia Woźnicka

Koordynatorka Edulaba MOST


Edukatorka, animatorka, kulturoznawczyni, badaczka, doświadczona koordynatorka projektów. Miłośniczka etno, teatru i dramy oraz kultury żydowskiej. Ciekawość świata sprawia, że stale jest w procesie rozwoju, uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach, a także współpracując m.in. z Uniwersytetem Dzieci, Domem Kultury Kadr czy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Asia w roli koordynatorki Edulaba MOSTu odpowiada za organizację i koncepcję zajęć dla dzieci i dorosłych, a także za współpracę z naszymi edulabowymi ekspertami i edukatorami. Asia jest też nauczycielem wspierającym i opiekunką świetlicy.

Marysia Podlecka

Marysia Podlecka

Nauczycielka języka niemieckiego


Jest nauczycielką języka niemieckiego, opiekunką w świetlicy oraz trenerką Family-Lab Polska, absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Pozytywna w Edukacji i Wychowaniu na SWPS. Jej pasją jest psychologia i praca z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami w duchu relacji opartej na szacunku, uważności, autentyczności, języku osobistym oraz odpowiedzialności. Jej marzeniem jest, aby praca była dla nauczycieli źródłem radości i satysfakcji, a uczniowie mogli rozwijać w szkole wewnętrzną motywację do nauki pełnej pasji
Joanna Borzęcka

Joanna Borzęcka

opiekunka świetlicy


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, filologii rosyjskiej z językiem angielskim oraz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Podczas wieloletniej pracy z dziećmi w różnym wieku, nabyła doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klas starszych oraz wychowawca świetlicy. W MOST prowadzi kreatywne zajęcia świetlicowe.

Ayla i Mariusz Gruca

native speakers


Ayla i Mariusz – to ciepła i pogodna para, która po wielu latach w USA, postanowiła wrócić do Europy i zostać dłużej w Polsce. Mają wiele pasji do dzieci, nauki języka i poznawania świata. Ayla i Mariusz prowadzą zajęcia języka angielskiego w naszych grupach. Podczas zajęć z językiem angielskim są wykorzystywane elementy metody immersji językowej
katarzyna trojańska

Kasia Trojańska

konsultantka ds. merytorycznych


Neuropedagog, trener edukacyjny, doradca metodyczny, oligofrenopedagog, glottodydaktyk. Propagatorka empatycznej, otwartej edukacji opartej na relacji, budującej dziecięce poczucie wartości. STEAMowa pionierka i praktyk. Autorka wielu publikacji edukacyjnych oraz licznych innowacji pedagogicznych.

Kasia jest współautorką programu nauczania MOST, merytorycznie wspiera zespół we wdrażaniu kreatywnych metod nauczania. Prowadzi zajęcia w podejściu STEAM z dziećmi.

Joanna Obuchowska

konsultantka ds. innowacji dydaktycznych


Pedagog zdolności i kreatywności, terapeutka pedagogiczna, pedagog szkolny i podróżniczka, łącząca pasje z pracą zawodową. Studiowała i nauczała w Polsce, Danii, Holandii, Kolumbii, Finlandii i Indiach. Autorka projektów: „Wymiana nauczycielska – rozmowy międzynarodowe” i „Metodyczna degustacja”. Od ponad trzech lat chętnie opowiada, o procesie podnoszenia jakości edukacji za pośrednictwem swojego bloga Educational Eden (www.educationaleden.pl) oraz na łamach magazynów edukacyjnych oraz podczas konferencji międzynarodowych. W MOST Joanna jest odpowiedzialna za koncepcyjne i praktyczne wsparcie we wdrażaniu innowacji dydaktycznych.
Elżbieta Manthey Juniorowo

Ela Manthey

ekspertka edukacyjna


Założycielka i redaktorka portalu o wychowaniu i edukacji Juniorowo, blogerka, dziennikarka. Pisze o tym, co można zrobić, by edukacja dorosła do wyzwań XXI wieku, angażuje się w różne działania na rzecz lepszej edukacji. Tworzy artykuły o rodzicielstwie oraz wychowaniu opartym na szacunku.

Ela wspiera MOST swoją wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu koncepcji kampusu edukacyjnego, budowaniu relacji z rodzicami oraz kontakcie z innymi partnerami edukacyjnymi.

Joanna Januchowska Astra tenis

Asia Januchowska

trenerka tenisa


Joanna jest Prezeską Fundacji Klub Astra i pracuje w Klubie Tenisowym Astra, gdzie prowadzi zajęcia na każdym poziomie zaawansowania, specjalizując się w tenisie dzieci /Tenis10/. Medalistka Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, drużynowa wicemistrzyni Polski.

Pokazuje najmłodszym graczom, że tenis to zabawa i przyjemność, a także świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Asia jest trenerką tenisa i w MOST prowadzi zajęcia sportowe z dziećmi.

Dagmara Gołdzińska

Dagmara Gołdzińska

koordynatorka ds. komunikacji


Animatorka i menadżerka kultury, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Pracowała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty,  Fundacją im. Stefana Batorego,  Cyfrowym Repozytorium Filmowym. W Telewizji Kino Polska odpowiadała za strategię kanału w mediach społecznościowych. W Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy kieruje działem marketingu.

W MOST Dagmara koordynuje działania komunikacyjne w mediach społecznościowych.

adam piotrowski coacheverest

Adam Piotrowski

coach i tutor


Coach, tutor i menedżer z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem. Inicjator projektu CoachEverest – świadome kreowanie zdarzeń. Wspiera indywidualnie i grupowo w obszarach skutecznego realizowania celów, poprawy umiejętności komunikacji kreującej współpracę i porozumienie.

Adam będzie zaangażowany w działalność EDULABu, gdzie będzie prowadził warsztaty z młodzieżą i dorosłymi, oraz towarzyszył dzieciom jako tutor oraz trener podczas MOSTowych wyjazdów rodzinnych.

Nasze filary